Prítomnosť divadelnej minulosti

decorative shape
Bačova žena. DVD Prítomnosť divadelnej minulosti – Bačova žena

Bačova žena. DVD Prítomnosť divadelnej minulosti – Bačova žena

Po prvých dvoch úspešných DVD Herodes a Herodias a Les, v ktorých pracovníci Divadelného úst

decorative shape
LES

LES

V rámci projektu

decorative shape
Herodes a Herodias

Herodes a Herodias

Nový projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti prináša čo najširšiemu okr

A
A
A
.