Publikácie Divadelného ústavu

Herodes a Herodias

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Prítomnosť divadelnej minulosti
Year of publication
2013
Size
186 x 137 mm
Language
SK
ISBN
978-80-89369-66-9
Price
nepredajné

Nový projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti prináša čo najširšiemu okruhu záujemcov interaktívny nosič (DVD-ROM), ktorý im pomocou archívneho materiálu atraktívnou formou sprostredkuje divadelnú minulosť. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, prezentujeme bohatstvo našich archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok ako i spôsoby uchovávania divadelnej minulosti. Nový výskumný projekt využíva moderné technológie na prenos archívnych dokumentov prostredníctvom interaktívneho média. V prvom z pripravovaného radu DVD sme sa zamerali na inscenačnú tradíciu vrcholnej drámy Pavla Országha Hviezdoslava Herodes a Herodias, ktorú od vzniku slovenského profesionálneho divadla inscenovali deväťkrát na profesionálnych javiskách. Naši odborní pracovníci pripravili, klasifikovali a opísali nespočetné množstvo dokumentov, ktoré sprístupnili v podobe vstupných sprievodcov inscenáciou. S tvorcami sledovaných inscenácií – pamätníkmi, sme nahrali spomienkové rozhovory a pripravili film venovaný poslednému spracovaniu Hviezdoslavovej tragédie. Pomocou dokumentov sme vytvorili moderný obraz inscenácií Herodes a Herodias z rokov 1925, 1937, 1949, 1955, 1968, 1970, 1983, 1990 a 2009 integrovaný do DVD nosiča, v ktorom umožňujeme dotýkať sa divadelného umenia čo najširšiemu okruhu používateľov. Predkladané DVD integruje archívny a dokumentačný materiál, opisy jednotlivých inscenácií a spomienkové audiovizuálne nahrávky. Naším cieľom je sprostredkovať čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií širokej verejnosti.

Back to all publications
A
A
A
.