Publikácie Divadelného ústavu

LES

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Prítomnosť divadelnej minulosti
Year of publication
2014
Size
187 x 137 mm
Language
SK
ISBN
978-80-89369-79-9
Price
nepredajné

V rámci projektu Prítomnosť divadelnej minulosti sme pripravili multimediálny nosič (DVD), cieľom ktorého je sprostredkúvať atraktívnou formou divadelnú minulosť čo najširšiemu okruhu záujemcov. V interaktívnom DVD Les sme sa venovali inscenačnej tradícii komédie Les významného ruského dramatika Alexandra Nikolajeviča Ostrovského, po ktorej slovenskí divadelníci siahli sedemkrát, dokonca v jednom kalendárnom roku (1971) ju uviedli až dve profesionálne javiská. Inscenačné podoby Ostrovského komédie sme spracovali z viacerých dôvodov – takmer každá zo slovenských javiskových podôb Lesa sa stala apelatívnou výpoveďou o stave spoločnosti, polemikou s inscenačnou tradíciou a vyznačovala sa vynikajúcim hereckým stvárnením. Spracovali sme, opísali a klasifikovali archívne dokumenty a materiály, ktoré sme transformovali do podoby úvodných sprievodcov inscenáciou. Stretli sme sa s tvorcami – pamätníkmi a nahrali sme spomienkové rozhovory o jednotlivých inscenáciách. Do DVD sme umiestnili aj záznamy z niektorých inscenácií, množstvo fotografií, recenzií, odborných hodnotení, štúdií a analýz, scénografické a kostýmové návrhy a mnohé ďalšie dokumentačné materiály. Pomocou dokumentov sme tak vytvorili moderný obraz inscenácií Les z rokov 1931 (SND), 1971 (Divadlo na korze a Krajové divadlo v Nitre), 1976 (Štátne divadlo v Košiciach), 1982 (Divadlo SNP Martin), 1997 (Divadlo ASTORKA Korzo ´90) a 2014 (SKD Martin) integrovaný do DVD nosiča, v ktorom sprostredkúvame divadelné umenie čo najširšiemu okruhu používateľov.

Vydanie multimediálneho interaktívneho nosiča zachytávajúceho históriu „slovenského Lesa“ je jedným z príspevkov Centra výskumu divadla k pripravovaným dejinám slovenského profesionálneho divadla.

Back to all publications
A
A
A
.