Rozhovory

decorative shape
KORNEL FÖLDVÁRI

Tina Čorná

KORNEL FÖLDVÁRI

Tina Čorná získala za dielo od Litfondu Prémiu za literárnu tvorbu za rok 2014 V prvom z ra

A
A
A
.