Rozhovory

decorative shape
Kornel Földvári

Tina Čorná

Kornel Földvári

Tina Čorná získala za dielo od Litfondu Prémiu za literárnu tvorbu za rok 2014 V prvom z ra

A
A
A
.