Publikácie Divadelného ústavu

SÚBORNÉ DIELO I. KRITIKY DIVADELNÝCH INSCENÁCIÍ 1955 - 1969

Stanislav Vrbka

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Slovenské divadlo
Rok vydania
2011
Počet strán
576
Rozmer
168 x 240 mm, brožovaná väzba
Jazyk
SK
ISBN
978-80-89369-31-7
Cena
AKCIA 3,00 €

Stanislav Vrbka bol kritikom, pre ktorého systematická každodenná umelecko-kritická činnosť nebola len zamestnaním, ale najmä nadosobným zameraním. Vo svojej divadelno-kritickej činnosti spájal nevšedné odborné kvality – osobnostný kultúrny rozhľad, vnímanie zložitého umeleckého procesu v kontextoch a súvislostiach, zmysel pre opísanie detailu prchavého okamihu divadelnej inscenácie – s etickou osobnostnou a osobnou rovinou. Bol si vedomý hlbokej zodpovednosti voči umelcom i čitateľom. Uvedomoval si, že kritika je činnosť, ktorá nemá reprízu, ale musí hovoriť presne a vecne nepokrivené slová o stave slovenskej divadelnej kultúry – o stave umeleckých súborov, slovenskej divadelnej réžie, herectva, aj o cestách slovenskej dramatickej literatúry. Vrbkove analytické prieniky v divadelných kritikách podávajú obraz o niekoľkých desaťročiach vývinu slovenského profesionálneho divadelníctva. Môžu byť pre čitateľa aj zásadnou kultúrnou pamäťou, ktorá ponúka okrem detailnej analýzy aj syntetický pohľad, keď Vrbka hľadá východiská z bludných slepých ulíc a nekončiacich pohybov v kruhu bez nádeje na skutočný umelecký rozvoj.

(Martin Timko)

Stanislav Vrbka (22. marca 1934 v Košiciach - 1. decembra 1991 v Bratislave) - divadelný kritik, teatrológ a dramaturg. Stanislav Vrbka bol jedným z prvých absolventov špecializovaného štúdia divadelnej vedy – dramaturgie na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Podstatnú časť svojho profesijného záujmu venoval predovšetkým divadelnej kritike. Po skončení školy sa stal redaktorom časopisu Film a divadlo, niekoľko rokov ako redaktor pripravoval slovenskú časť v českých Divadelných novinách. Divadelné kritiky, články a štúdie publikoval v denníkoch i v domácich a zahraničných odborných divadelných časopisoch. Bol prvým riaditeľom slovenského Divadelného ústavu v Bratislave. Slovenské divadelníctvo prezentoval aj na európskom fóre. Ako odborný vedecký pracovník vytvoril v 70. rokoch minulého storočia takmer všetky dôležité koncepcie a analýzy, ktoré priamo ovplyvňovali rozvoj slovenského profesionálneho divadla. Autorsky pripravil desiatky hesiel o divadle a divadelných osobnostiach do Encyklopédie dramatických umení Slovenska. Zakladal Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov.

(Martin Timko)

Rozsiahla tvorba divadelného kritika Stanislava Vrbku nás inšpirovala rozdeliť jeho dielo na dva veľké celky, ktoré súvisia najmä s autorovým profesionálnym vývojom. Prvý časový celok Súborného diela Stanislava Vrbku ohraničujú roky 1955 – 1969 a obsahuje tieto zväzky:

Kritiky divadelných inscenácií;

Divadelné súvislosti;

Osobnosti;

Rozhlas, film a televízia;

Kritika ako každodenná tvorba.

Zväzky v druhom časovom celku od roku 1970 až do roku 1991 budú mať podobnú štruktúru ako tie z prvého. Pribudne k nim však aj nový významný zväzok – Interné hodnotenia divadelných inscenácií – mapujúci činnosť, ktorej sa kritik v danom období sústavne venoval. Sú to texty, ktoré doposiaľ neboli publikované a k odbornej a laickej verejnosti sa dostanú v knižnej podobe po prvý raz.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.