Nobelovu cenu za literatúru získal nórsky spisovateľ a dramatik Jon Fosse

5. 10. 2023 

Mimoriadne nás dnes potešila správa, že renomovaný nórsky dramatik Jon Fosse, ktorého hry sa uvádzajú po celom svete, získal Nobelovu cenu za literatúru. Vzácne je aj to, že v roku 2017 prijal pozvanie stať sa patrónom nášho festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA. Návštevníkom festivalu v Štúdiu 12 osobne priblížil svoj autorský pohľad na tvorbu dramatického textu, od hľadania témy, cez vytváranie postáv až po budovanie deja a štruktúry hry. 

Jon Fosse na festivale NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA v roku 2017
Jon Fosse na festivale NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2017, foto: René Miko

 

Jon Fosse je najhranejším nórskym dramatikom po Henrikovi Ibsenovi a v súčasnosti najhranejším európskym dramatikom. Je aj úspešným autorom románov, zbierok básní či esejí.  V jeho hrách zo skoršieho obdobia sa dramatický konflikt spravidla odohráva v rodine. Neskoršie texty sú situované do nešpecifikovaného priestoru, ktorý je alegorickou zónou medzi životom a smrťou. Tematizujú archetypálnu problematiku ťaživej ľudskej existencie a smrteľnosti. Bezčasovosť a náznakovosť v budovaní postáv či deja, fragmentarizácia, odkazy na absurdnú drámu, opakovanie a varírovanie, minimalistické dialógy bez interpunkcie pripomínajúce voľný verš tvoria nenapodobniteľnú, mrazivú a zároveň magickú „polárnu žiaru“ hier Jona Fosseho. „Nový Ibsen“ či „Beckett 21. storočia“ je autorom vyše 40 dramatických textov, preložených do vyše 40 jazykov.

Jonovi Fossemu srdečne blahoželáme! Čerstvý držiteľ Nobelovej ceny má na konte aj ďalšie prestížne ocenenia v oblasti drámy, napr. Severskú cenu dramatikov (2002) či Medzinárodnú Ibsenovu cenu (2010). 

K najznámejším Fosseho hrám patria texty Niekto príde (Nokon kjem til å komme, 1992), Meno (Namnet, 1994), Dieťa (Barnet, 1995), Sen o jeseni (Draum om hausten, 1999), Variácie na smrť (Dødsvariasjonar, 2002) a Som vietor (Eg er vinden, 2008). Viacero z nich si môžete prečítať v knižnom výbere Jon Fosse: Hry.

Jon Fosse  Hry, výber z autorovej dramatickej tvorby
Jon Fosse na festivale NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2017 počas knižnej prezentácie, foto: René Miko

 

Prvý knižný výber divadelných hier renomovaného nórskeho dramatika v slovenskom jazyku vydal Divadelný ústav v roku 2017 v edícii Svetová dráma antológie. Zbierka Jon Fosse: Hry obsahuje divadelné hry Niekto príde (Nokon kjem til a komme), Dieťa (Barnet), Noc spieva (Natta syng sine songar), Variácie na smrť (Dødsvariasjonar), Sloboda (Fridom), Žiť v utajení (Leve hemmeleg), More (Hav) v preklade jeho manželky, Anny Fosse.  

Anna Fosse získala Prémiu Literárneho fondu za preklad diela za rok 2017, Divadelný ústav získal Uznanie Literárneho fondu za výnimočný edičný čin za rok 2017 za vydanie diela Jon Fosse: Hry.

Jon Fosse viedol počas festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2017 v Štúdiu 12 majstrovskú lekciu, foto: René Miko
A
A
A
.