Publikácie Divadelného ústavu

Jon Fosse: HRY

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Svetová dráma – antológie
Rok vydania
2017
Počet strán
496
Rozmer
166 x 235 mm, brožovaná väzba
Jazyk
SK
ISBN
978-80-8190-014-3
Cena
12

NIEKTO PRÍDE (Nokon kjem til a komme)

DIEŤA (Barnet)

NOC SPIEVA SVOJE PIESNE (Natta syng sine songar)

VARIÁCIE NA SMRŤ, (Dødsvariasjonar)

SLOBODA (Fridom)

ŽIŤ V UTAJENÍ (Leve hemmeleg)

MORE (Hav)

 

Jon Fosse držiteľ Nobelovej ceny za literatúru 2023

 

Prvý knižný výber divadelných hier renomovaného nórskeho dramatika v slovenskom jazyku vydal Divadelný ústav v roku 2017 v edícii Svetová dráma antológie. Zbierka obsahuje divadelné hry NIEKTO PRÍDE (Nokon kjem til a komme), DIEŤA (Barnet), NOC SPIEVA SVOJE PIESNE (Natta syng sine songar), VARIÁCIE NA SMRŤ, (Dødsvariasjonar), SLOBODA (Fridom), ŽIŤ V UTAJENÍ (Leve hemmeleg), MORE (Hav) v preklade Anny Fosse, ktorá je zároveň autorkou odbornej štúdie Aby scénou mohol prejsť anjel a rozhovoru s dramatikom Dramatikom som sa stal náhodou. 

Anna Fosse získala Prémiu Literárneho fondu za preklad diela za rok 2017, Divadelný ústav získal Uznanie Literárneho fondu za výnimočný edičný čin za rok 2017 za vydanie diela Jon Fosse: Hry.

Jon Fosse je najhranejším nórskym dramatikom po Henrikovi Ibsenovi a v súčasnosti najhranejším európskym dramatikom. Je aj úspešným autorom románov, zbierok básní či esejí. V jeho hrách zo skoršieho obdobia sa dramatický konflikt spravidla odohráva v rodine, neskoršie texty, situované do nešpecifikovaného priestoru, ktorý je alegorickou zónou medzi životom a smrťou, tematizujú archetypálnu problematiku ťaživej ľudskej existencie a smrteľnosti. Bezčasovosť a náznakovosť v budovaní postáv či deja, fragmentarizácia, odkazy na absurdnú drámu, opakovanie a varírovanie, minimalistické dialógy bez interpunkcie pripomínajúce voľný verš tvoria nenapodobniteľnú, mrazivú a zároveň magickú „polárnu žiaru“ hier Jona Fosseho. „Nový Ibsen“ či „Beckett 21. storočia“ je autorom vyše 40 dramatických textov, preložených do vyše štyridsiatich jazykov.

JON FOSSE (1959) Renomovaný básnik, esejista a autor kníh pre deti sa so svojimi štyrmi desiatkami hier stal najhranejším nórskym autorom po Ibsenovi a najhranejším európskym dramatikom súčasnosti. Jeho hry sa uvádzajú po celom svete. Je držiteľom prestížnych ocenení, v oblasti drámy napr. Severskej ceny dramatikov (2002) či Medzinárodnej Ibsenovej ceny (2010). K najznámejším Fosseho hrám patria texty Niekto príde (Nokon kjem til å komme, 1992), Meno (Namnet, 1994), Dieťa (Barnet, 1995), Sen o jeseni (Draum om hausten, 1999), Variácie na smrť (Dødsvariasjonar, 2002) a Som vietor (Eg er vinden, 2008). Fosseho dramatický štýl charakterizuje repetitívnosť až hudobnosť textu, hyperrealizmus a dôsledný minimalizmus, ktorý sa uplatňuje na úrovni deja, ako aj v rovine scény a jazyka. V jeho dramatických textoch skoršieho obdobia sa dramatický konflikt spravidla odohráva v prostredí rodinných vzťahov. Neskoršie hry už prebiehajú v typicky fosseovskom priestore, ktoré nie je nejakým konkrétnym miestom, ale alegorickou zónou medzi životom a smrťou, takmer výlučne tematizujú archetypálnu problematiku ľudskej existencie. Spolu s hrou Som vietor, ktorou je zastúpený v antológii Severská dráma (2016), sa slovenskému čitateľovi týmto výberom dostávajú do rúk základné texty Fosseho dramatiky.

Z nórskych originálov preložila Anna Fosse.

Výber hier, štúdia a rozhovor s autorom Anna Fosse.

Vydanie publikácie podporil fond NORLA, Norwegian Literature Abroad.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.