Hry Jona Fosseho uvádzajú po celom svete – na Slovensku ich čítame aj vďaka prekladu jeho manželky Anny Fosse

Čerstvý držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Jon Fosse prijal v roku 2017 pozvanie riaditeľky Divadelného ústavu Vladislavy Fekete stať sa patrónom festivalu Nová dráma/New Drama. Súčasťou programu bola aj masterclass, počas ktorej ponúkol svoj autorský pohľad na tvorbu dramatického textu. 

„Fascinovala ma najmä jeho profesionalita a dôkladnosť pri príprave hosťovania na Slovensku. Potreboval poznať všetky súvislosti, festivalové línie, cieľ festivalu Nová dráma/New Drama a keď si bol istý, že všetkému dobre rozumie, iba vtedy pristúpil ku koncipovaniu svojho otváracieho prejavu a prípravy na masterclass. Akoby sa v jeho príprave na hosťovanie zrkadlila jeho autorská príprava pri tvorbe. Je nesmierne citlivý a navyše introvertný, ale to pochopíme aj vtedy, keď sa začítame do jeho diela,“ spomína si Vladislava Fekete.

Svetoznámy dramatik svoju návštevu Slovenska vtedy spojil nielen s patronátom nad podujatím a masterclass pre účastníkov festivalu, ale aj s prezentáciou publikácie Jon Fosse: Hry. Knižný výber Fosseho dramatických textov vydal v preklade jeho manželky Anny Fosse Divadelný ústav v rovnakom roku. S prekladateľkou inštitúcia spolupracovala už skôr pri vydaní antológie Severská dráma, ktorej súčasťou bola aj Fosseho hra Som vietor (2008):

„Anna Fosse je výborná prekladateľka, ale najmä znalkyňa severskej literatúry a drámy. Tým, že jej je blízky stredoeurópsky kontext, vie presne vycítiť témy, ktoré sú nám blízke, resp. tie, ktoré by nás mohli a mali zaujať, a preto jej výber vždy rešpektuje kontexty. Presne takto postupovala aj v prípade publikácie Severská dráma, ale aj pri koncipovaní knihy Jon Fosse: Hry,“ povedala o spolupráci s prekladateľkou riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Pod hlavičkou tejto inštitúcie vyšla Fosseho dramatická tvorba u nás vôbec prvýkrát v slovenskom jazyku.

„Fosseho dramatické dielo som poznala z inojazyčných prekladov a už pri prvom čítaní som mala pocit, že autor našiel nový spôsob, ako definovať náš svet, využívajúc pri tom postupy, ktoré poznáme aj z predchádzajúcich období. Práve preto mnohých teoretikov nabáda k hľadaniu súvislých línií medzi jeho tvorbou a tvorbou napr. Becketta, Ibsena alebo Bernharda. Avšak je to len jedna rovina, ktorá sa núka ako prvá. Hovoríme pri nej iba o formálnych zhodách so spomínanými dramatikmi (repetitívnosť motívov, replík a pod.), o grafickom spôsobe koncipovania replík a pod. Podstata vnímania Fosseho by mala viesť k vnímaniu obsahových hĺbok jeho reflexie sveta. Tie sa často pohybujú na pomedzí známeho a neznámeho, viditeľného a utajeného, života a smrti... Istá relativizácia je prítomná v každej jeho hre. Darí sa mu pomenovať nepomenovateľné a so severským chladom a nadhľadom vytvoriť mimoriadne emotívne charaktery. Vytvoril autochtónny dramatický svet, ktorý narušil aj po formálnej a obsahovej stránke všetko dovtedy známe a vyskúšané,“ dodala Vladislava Fekete. 

 

Jon Fosse v Bratislave na festivale Nová dráma/New Drama 2017
Jon Fosse na festivale Nová dráma/New Drama 2017, foto: René Miko
A
A
A
.