Ďalšia úspešná publikácia − Feministické divadlo a jeho slovenská cesta od Ivety Škripkovej

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu dnes, 3. októbra 2023, udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022 v kategórii spoločenských vied dielu Feministické divadlo a jeho slovenská cesta (Divadelný ústav, 2022). Srdečne blahoželáme autorke publikácie Ivete Škripkovej!

Málokto vie, že je to vôbec prvá odborná publikácia, ktorá sa venuje prieniku feministického umenia a filozofie do slovenskej divadelnej praxe. Vzácnym prínosom textu významnej slovenskej divadelníčky – autorky, režisérky, divadelnej manažérky a v neposlednom rade teoretičky – Ivety Škripkovej je práve zameranie sa na dokumentáciu a hĺbkovú analýzu feministického divadla na Slovenska od deväťdesiatych rokov. No publikácia neprináša len pohľad na aktivity banskobystrického zoskupenia T.W.I.G.A a zaujímavý pohľad na súčasnú slovenskú drámu a divadelnú prax. Čitateľ sa okrem fundovaného pohľadu na slovenské divadlo oboznámi so svetovými teoretickými koncepciami feminizmov, feministickou filozofiou, feministickým divadlom, s prínosmi a dielami najvýznamnejších feministických autoriek a umelkýň. Ide o výberový a subjektívny exkurz do problematiky – aj v tom tkvie jeho výnimočnosť, pretože čitateľa zároveň nabáda k úvahe o zdrojových myšlienkových kódoch súčasného slovenského feministického divadla. Ivetu Škripkovú môžeme považovať za jeho iniciátorku a zakladateľku.

Feministické divadlo a jeho slovenská cesta od Ivety Škripkovej

A
A
A
.