Divadelný ústav vyhlásil 6. ročník Bienále divadelnej fotografie

Bienále divadelnej fotografie 2024 je otvorené profesionálnym fotografkám a fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách. Divadelný ústav vyhlasuje Bienále divadelnej fotografie šiestykrát od roku 2010. Partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Tento rok môžu fotografky a fotografi prihlasovať svoje práce od sezóny 2022/2023 v sekciách divadelný portrét (séria), dokumentárna sériadivadelná inscenácia (séria). Zároveň si môžu vybrať ľubovoľný počet kategórií, do ktorých prihlásia svoje diela. Požadovaný formát fotografie je 30 x 40 cm. 

Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia realizovaná v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Sekcia je určená pre študentky a študentov konzervatórií, stredných odborných a vysokých škôl. 

Barbora Podola – študentská cena za inscenáciu Rosemary (Divadlo LAB, 2022)

 

Uzávierka súťaže je 15. júna 2024. Následne zasadne hodnotiaca komisia, ktorá vyberie víťazov, uskutoční sa prezentácia najlepších fotografií a udelia sa ocenenia.

Ceny pre víťazov: 

  • cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie sa udeľuje za jednu prácu (respektíve sériu). Ocenenie zahŕňa realizáciu výstavy víťaza, ktorú organizuje Divadelný ústav a ktorej súčasťou je aj jednorazový honorár vo výške 1 000 eur;

  • druhé a tretie miesto je odmenené vecnou cenou;

  • osobitnou cenou je Študentská cena odmenená vecnou cenou.

Podmienkou pre prihlásenie sa do bienále je vyplnenie registračného formulára. Kliknite na nasledujúce odkazy a stiahnite si registračný formulár a štatút bienále. 

Vytlačené fotografie v požadovanom formáte je potrebné odovzdať osobne v Divadelnom ústave alebo poslať poštou na adresu: 

Divadelný ústav

„Bienále divadelnej fotografie“ 

Jakubovo nám. 12

813 57 Bratislava 

Slovenská republika

 

A
A
A
.