Vzdelávanie divadelných profesionálov v oblasti sociálnych médií

Divadelný ústav pripravuje v roku 2022 sériu workshopov pre profesionálov v oblasti divadla a tanca, ktoré budú zamerané na zdokonalenie zručností v oblasti vzdelávacích programov, sociálnych médií, plánovania, leadershipu a pod.

Prvým z nich je celodenný workshop zameraný na sociálne médiá, ktorý pomôže zorientovať sa v bohatom a štruktúrovanom svete sociálnych sietí a podporí zručnosti v ich komplexnom využívaní. Workshop je vhodný pre všetkých divadelných marketérov, ktorí využívajú online svet ako významnú súčasť marketingovej komunikácie v zriaďovaných i nezriaďovaných divadlách.

Aké zručnosti získate na workshope:

  • zvolenie správnej online platformy,
  • vytvorenie stratégie pri komunikácii,
  • vytváranie a plánovanie obsahu,
  • nastavenie timingu príspevkov,
  • práca s followermi,
  • komplexné využitie sociálnych sietí,
  • obchodné ciele a reklamné kampane,
  • aktuálne trendy a pod.

Termín:                                  24. február 2022

Miesto:                                   Štúdio 12, Jakubovo nám 12, Bratislava

Registračný poplatok:  10 €/osoba (cena workshopu zahŕňa celodenný catering a obed s možnosťou neformálnej diskusie s lektormi)

Registračný poplatok uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, variabilný symbol: 2022225001

Registrácia:   NEZABUDNITE SA OFICIÁLNE REGISTROVAŤ. Mail s predmetom workshop sociálne médiá spolu s priloženým dokladom o zaplatení registračného poplatku zasielajte na adresu jakub.mudrak@theatre.sk. Ukončenie registrácie 17. 2. 2022.

Čo je potrebné si priniesť?    Je dobré si priniesť svoj notebook.

Kurz prebieha v OP režime.

Denný harmonogram:

10.30 – 11.00 – registrácia účastníkov

11.00 – 13.30 – prvá časť workshopu

13.30 – 14.00 – obedná prestávka

14.00 – 17.00 – druhá časť workshopu

Lektori: Matúš Gajdoš, Jiří Lebiš

Matúš Gajdoš pracuje ako social media expert v ESET-e už viac ako desať rokov, online marketingu sa naplno venuje už od roku 2000, keď ho využil pri vlastnom komunitnom projekte. Neskôr pracoval v internetovom spravodajskom portáli Ringier na Slovensku a postupne v internetových bankách mBank a Zuno. Online je jednoducho celý jeho dospelý život. V ESET-e pomáha so sociálnymi médiami pobočkám a partnerom od Singapuru po Spojené štáty. V minulosti pracoval na kampaniach pre viac ako 70 značiek, ako napr. Orange, Kit Kat, L&M, Axe, Nikon, Billa, Daylong, RedBull, Kaltenecker a pod. Pravidelne školí zamestnancov ESET-u z celého sveta.

Jiří Lebiš sa sociálnym médiám venuje ako špecialista, manažér a stratég. Spolupracoval so známymi agentúrami Seesame, Elite Solutions, MUW, Effectivity/Effe, Paravan, podieľal sa na tvorbe online obsahu pre zákazníkov ako Billa, Kaufland, Dr. Oetker, Slovak Telekom či Poisťovňa Slovenskej sporiteľne – Vienna Insurance Group, J&T BANKA a množstvo ďalších vrátane webov rodiny Zoznam.sk. Pravidelne školí v oblasti sociálnych médií, a to už viac ako 5 rokov. Jeho „niche“ je svet politických kampaní v online priestore, ktorým sa venuje od roku 2009.

 

Kontaktná osoba: Jakub Mudrák, projektový manažér Centra výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného ústavu: jakub.mudrak@theatre.sk, resp. t. č.: +421 908 358 846.

A
A
A
.