Publikácie Divadelného ústavu

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2024

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Základné publikácie
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Cena
nepredajné

Malý divadelný kalendár  

prináša jubileá a výročia divadelných umelcov; výročia divadelných inscenácií – dôležité medzníky divadelných udalostí spätých so slovenským divadlom, významné zájazdy do zahraničia; výročia a jubileá zahraničných umelcov.

Tematicky je  MDK 2024 zameraný na festival Nová dráma/New Drama, ktorého 20. ročník sa uskutoční v máji 2024.

 

K dispozícii aj online na www.theatre.sk/udalosti.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.