Publikácie Divadelného ústavu

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2023

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Základné publikácie
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský
Cena
nepredajné

Malý divadelný kalendár  

prináša jubileá a výročia divadelných umelcov; výročia divadelných inscenácií – dôležité medzníky divadelných udalostí spätých so slovenským divadlom, významné zájazdy do zahraničia; výročia a jubileá zahraničných umelcov.

 

K dispozícii aj online na www.theatre.sk/udalosti.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.