Publikácie Divadelného ústavu

DIEVČA Z MORSKÉHO DNA. HRY

Jana Bodnárová

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav
Edícia
Slovenská dráma
Rok vydania
2021
Počet strán
240
Rozmer
135 x 200 mm, brožovaná väzba
Jazyk
slovenský
ISBN
978-80-8190-065-5
Cena
7,00 Akcia

Jana Bodnárová získala Cenu ministerky 2022

Gratulujeme.

 

Autorka je známa prozaickou tvorbou a my, divadelníci, už dlhé roky vnímame aj jej dramatické dielo, ktoré takisto získalo viacero ocenení.

 

Jej vstup na divadelnú scénu vniesol do väčšinou realisticky orientovanej dramatickej tvorby na Slovensku závan súčasných európskych tendencií, avantgardné majstrovstvo slova, poetizmus, spiritualitu, artistnosť, inovatívne témy, prepojenie s novými formami divadla.

V drámach Jany Bodnárovej stretávame postavy a témy, ktoré nám otvárajú pohľad na svet od Japonska po Ameriku, jej hrdinky sú často prototypom energie, vnútornej sily, antikonzervatívneho myslenia a veľkých životných plánov. 

Idea, postavy, jazyk, to sú minimálne tri atribúty jedinečnosti v kontexte slovenského divadla. 

Divadelné hry Jany Bodnárovej vydal Divadelný ústav v zborníkoch DRÁMA a samostatne v roku 2021 v zborníku Dievča z morského dna.

Na Slovensku i v zahraničí uznávaná poetka, dramatička, prozaička a videoperformerka Jana Bodnárová je autorkou hier, televíznych scenárov a troch desiatok prozaických i básnických kníh pre dospelých aj pre deti a mládež. Medzeru v bibliografii spisovateľky vyplnil Divadelný ústav reprezentatívnym výberom z jej dramatickej tvorby vo svojej edícii Slovenská dráma. Okrem titulnej hry Dievča z morského dna (2008) sú do publikácie zaradené texty Spiace mesto (1987), Kozoroh (1988), Nohy (1988), Lampiónový sprievod (2002), Snežný vrchol (2012, druhá cena v súťaži DRÁMA) a Kolísky (2012). Kniha bola pripravovaná k okrúhlemu životnému jubileu autorky, pretrvávajúca pandémia však jej vydanie posunula takmer o rok.

Súčasťou knihy je rozsiahly rozhovor spisovateľky a filozofky Etely Farkašovej s autorkou a štúdia o Jane Bodnárovej ako dramatičke z pera literárnej vedkyne, pedagogičky na FiF UK Dagmar Kročanovej. Oba príspevky približujú čitateľovi „svet na hranici, v medzipriestore, ženské teritórium i náš subjektívny, vnútorný čas“ (E. Farkašová) a jej neopakovateľnú minimalistickú poetiku náznakov, symbolov, zvuku, ticha a obrazu. Štúdia D. Kročanovej a rozhovor s E. Farkašovou, ktorá je autorke generačne bližšia, ponúkajú žánrovo odlišný, navzájom sa však doplňujúci prístup.

Stručne a presne píše o širšom kontexte i jednotlivých hrách zaradených do tohto výberu literárna vedkyňa Dagmar Kročanová vo svojej štúdii Slová a telá v časopriestore. Dielo Jany Bodnárovej sa podľa jej slov vyznačuje kultivovanosťou, artistnosťou, erudíciou, aj citlivosťou, spontaneitou, kreativitou, prepája zámernosť a zmysel pre formu s vnímavosťou voči iracionalite a amorfnosti. Bodnárovú zaraďuje medzi výrazné súčasné slovenské spisovateľky, ktoré „sa po roku 1989 presadili v hľadaní nového dramatického a divadelného tvaru, často so zohľadnením skúseností experimentálnych, autorských či štúdiových divadiel (...) kombinovaním heterogénnych výrazových prostriedkov, štýlov a médií, čo korešpondovalo s estetikou postmoderny, prípadne postdramatického divadla.“

Osobnejší a intímnejší pohľad prináša rozhovor Etely Farkašovej s autorkou. Jana Bodnárová v ňom o svojej tvorbe hovorí: „... indivíduum naozaj veľmi často zobrazujem cez ženské postavy. Krehkosť človeka, jeho ovládateľnosť manipuláciou v rôznych časových a sociopolitických štruktúrach, ale i v intímnom živote. I tebou spomínaná ostrakizácia, vytlačenie na okraj, inakosť. V samej podstate teda vnútorná osamelosť, úzkosť, čosi ako nezreteľné ohrozenie. Toto považujem za kľúčové jadro v mojom písaní vôbec. Isteže sa s postavami do istej miery identifikujem, empaticky do nich vciťujem, a ak ide konkrétne o ženské postavy, sú mojimi vnútornými sestrami, kým text píšem. Ale zároveň ich z nadhľadu pozorujem.“

Tvorbu Jany Bodnárovej faktograficko-chronologicky dopĺňa v tejto knihe výberová bibliografia jej kompletného diela a súpis inscenácií podľa jej textov. Hoci Dievča z morského dna nepredstavuje súborné scénicko-performatívne dielo Jany Bodnárovej (nie sú v nej napríklad texty Sobotná nocKurz orientálneho tanca), kniha ponúka plastický pohľad na dramatické dielo renomovanej slovenskej spisovateľky.

 

 

Úryvok z knihy

Osobnejší a intímnejší pohľad prináša rozhovor Etely Farkašovej s autorkou. Jana Bodnárová v ňom o svojej tvorbe hovorí: „... indivíduum naozaj veľmi často zobrazujem cez ženské postavy. Krehkosť človeka, jeho ovládateľnosť manipuláciou v rôznych časových a sociopolitických štruktúrach, ale i v intímnom živote. I tebou spomínaná ostrakizácia, vytlačenie na okraj, inakosť. V samej podstate teda vnútorná osamelosť, úzkosť, čosi ako nezreteľné ohrozenie. Toto považujem za kľúčové jadro v mojom písaní vôbec. Isteže sa s postavami do istej miery identifikujem, empaticky do nich vciťujem, a ak ide konkrétne o ženské postavy, sú mojimi vnútornými sestrami, kým text píšem. Ale zároveň ich z nadhľadu pozorujem.“

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.