Jubileum

Naďa Jurkovská

tanečnica (55 rokov)

Mária Kecskésová

bábkoherečka, herečka, pedagogička (50 rokov)

Magdaléna Blahušiaková

operná speváčka, pedagogička (80 rokov)

Zuzana Sliacka

tanečnica, pedagogička (50 rokov)

Ján Kende

dirigent (95 rokov)

Zuzana Janeková

choreografka (60 rokov)

Mária Harnádková

operná speváčka (85 rokov)

Ľubica Krénová

teatrologička, publicistka, riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe (2020 – ), (60 rokov)

Eva Hlaváčová

herečka (80 rokov)

Igor Dohovič

dirigent, riaditeľ Štátneho divadla Košice (2019 – 2020), (50 rokov)

A
A
A
.