Jubileum

Bolek Polívka

herec (75 rokov)

David Radok

režisér (70 rokov)

Michael Kocáb

hudobný skladateľ (70 rokov)

Alan Irwin Menken

hudobný skladateľ (75 rokov)

František Maceška

operný spevák, vokálny pedagóg (90 rokov)

Richard Felix

herec (55 rokov)

Vladimír Marušin

tanečník, choreograf (65 rokov)

Stanislav Štepka

dramatik, herec, režisér, zakladateľ a umelecký šéf (1963 –) a riaditeľ Radošinského naivného divadla, Bratislava (1983 –), (80 rokov)

Patrik Krebs

herec, arteterapeut, principál Divadla bez domova (50 rokov)

Štefan Čurilla

hudobný kritik, publicista (90 rokov)

A
A
A
.