Svetová dráma – antológie

decorative shape
David Mamet: HRY

David Mamet: HRY

Zostavil Juraj Šebesta David Mamet patrí popri O´Neillovi, Millerovi, Williamsovi, Albeem a Shepa

decorative shape
Marguerite Durasová:HRY

Marguerite Durasová:HRY

Zostavila Michaela Jurovská Divadelná tvorba významnej francúzskej dramatičky, spisovateľky, s

decorative shape
August Strindberg: HRY

August Strindberg: HRY

Zostavili Oľga Ruppeldtová, Milan Žitný Literárny fond udelil za rok 2002 Uznanie Divadelnému

decorative shape
Stanislaw Ignacy Witkiewicz: HRY

Stanislaw Ignacy Witkiewicz: HRY

Zostavila Barbora Ertlová Stanislaw Ignacy Witkiewicz je jedným z najvýznamnejších poľských d

decorative shape
Sam Shepard: HRY

Sam Shepard: HRY

Zostavil Juraj Šebesta Divadelný ústav predstavil na Slovensku prvýkrát jedného z najvýznamne

A
A
A
.