Podmienky poskytovania služieb študovne a bádateľne Divadelného ústavu

Študovňa a bádateľňa Divadelného ústavu poskytuje svoje služby v súlade s aktuálne platným režimom protipandemických opatrení. V čase od  10. januára 2022 pracuje v režime OP (očkovaní, prekonaní).

Vzhľadom k veľkosti priestoru študovne a bádateľne, prosíme o rešpektovanie nasledujúcich podmienok poskytovania služieb:

  • bádatelia si dohodnú s pracovníčkami dokumentácie predmet štúdia a potrebných dokumentov mailom alebo telefonicky (kontakty sú uvedené nižšie),
  • informácie o inscenáciách do roku 1956 vrátane dokumentov v digitálnej podobe nájdete v našej Virtuálnej databáze slovenského divadla na adrese https://etheatre.sk/du_vademecum/,
  • bádatelia si taktiež dohodnú s pracovníčkami dokumentácie dátum a čas potrebný k štúdiu vybraných dokumentov a tém,
  •  maximálny počet osôb v priestoroch bádateľne a študovne sú traja bádatelia a zodpovedná pracovníčka Divadelného ústavu,
  • pre vstup do bádateľne a študovne Divadelného ústavu platia aktuálne platné hygienické opatrenia (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní).

Kontakty:

Katarína Švábiková    katarina.svabikova@theatre.sk          02/ 20487 310
Bohuslava Vaňková   bohuslava.vankova@theatre.sk         02/ 20487 304

Ďakujeme za pochopenie.

A
A
A
.