Nová dráma/New Drama: ZMENA MIESTA konferencie a úprava programu

Milí návštevníci a návštevníčky festivalu Nová dráma/New Drama 2024, 

dovoľte nám informovať vás o zmene miesta konania konferencie a o úprave programu festivalu: 

Dvojdňová medzinárodná konferencia Filantropia v performatívnom umení sa presunula z priestorov Štúdia 12 do priestorov Slovenského národného divadla /Pribinova ulica/. V Opernom salóne SND sa uskutoční aj piatkové podujatie Nová dráma – nové impulzy

V piatok 17. 5. bude program festivalu v priestoroch Operného salónu SND nasledovný:

9.30 –  11.30 hod. Medzinárodná konferencia Filantropia v performatívnom umení

12.00 – 12.30 hod. Nová dráma - nové impulzy

Sobotňajšia diskusia s dramaturgickou radou sa ruší. 

Ostatný program zostáva nezmenený. Ďakujeme za pochopenie a pripájame aktualizovaný program piatkovej konferencie a následného podujatia Nová dráma –  nové impulzy:

 

Konferencia - piatok

 

 

 

A
A
A
.