Workshop Fundraising patrí do divadla

Workshop Fundraising patrí do divadla

Pôsobíte ako profesionál či profesionálka v oblasti divadla alebo tanca a hľadáte zdroje pre svoje projekty? V tom prípade nepremeškajte príležitosť dozvedieť sa viac o tom, ako cielene osloviť možných donorov, ktorí by radi darom podporili práve Vaše aktivity, len sa o Vás najprv potrebujú dozvedieť. Ideálne tak, aby sa Váš e-mail nestratil v schránke preplnenej podobnými ponukami. 

Divadelný ústav pripravuje pre profesionálky a profesionálov v oblasti divadla a tanca celodenný workshop zameraný na fundraising. Kvalitná stratégia fundraisingovej kampane je alfou a omegou úspechu. O svoje dlhoročné know-how v tejto oblasti sa s Vami na stretnutí podelí Zuzana Suchová, konzultantka fundraisingu, marketingu a PR.

Počas pestrého programu celodenného workshopu sa dozviete, čo znamená teoreticky aj prakticky:

1. identifikácia kľúčových stakeholderov a cieľové skupiny, 

2. nastavenie cieľov a cestu k nim,

3. dôležitosť príbehu pre kampaň,

4. jasná komunikácia účelu kampane,

5. dokončenie prípravy a plánovania,

6. nastavenie úloh pre kolegov a deadline pre cieľ.

Keď hovoríme o fundraisingových kampaniach a všetkých výzvach, ktoré s tým súvisia, fundraiseri a fundraiserky sa často zhodnú na jednej veci: nie je nič odvážnejšie ako požiadať o dary. Riskovať pri získavaní finančných prostriedkov sa ani v prípade fundraisingu a ani v prípade crowdfundingu nevypláca. Decembrový workshop vám pomôže vytvoriť si kvalitný a premyslený plán, ktorý je zameraný na zapojenie vášho publika.

Lektorka: Zuzana Suchová, konzultantka fundraisingu, marketingu a PR

Termín: 7. december 2023 (štvrtok)

Miesto: Štúdio 12, Jakubovo nám. 12, Bratislava

Registračný poplatok: 10 €/osoba 

Registračný poplatok uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, variabilný symbol: 20232304

Registrácia: NEZABUDNITE SA OFICIÁLNE REGISTROVAŤ. 

Mail s predmetom Workshop fundraising spolu s priloženým dokladom o zaplatení registračného poplatku zasielajte na adresu dominika.zatkova@theatre.sk. 

Ukončenie registrácie je 30. 11. 2023.

V prípade, že potrebujete vystaviť faktúru, kontaktuje pani Katarínu Mravíkovú emailom: katarina.mravikova@theatre.sk alebo na tel. č.: +421 2 204 87 202.

V prípade odôvodnenej neúčasti registračný poplatok vraciame len do 30. 11. 2023. 
Ďakujeme za pochopenie.

Denný harmonogram:

10.00 – 10.30 hod. – registrácia účastníkov

10.30 – 13.00 hod. – prvá časť workshopu

13.00 – 14.00 hod. – obedná prestávka 

14.00 – 16.00 hod. – druhá časť workshopu

Lektorka: Zuzana Suchová, konzultantka fundraisingu, marketingu a PR 

Zuzana zvykne hovorievať, že peniaze dokážu urobiť veľa dobra. Aj preto sa rozhodla rozbiehať slovenské Donio. Ona sama sa ako konzultantka špecializuje na strategický rozvoj integrovaného fundraisingu a marketingovej komunikácie v organizáciách. Na tieto témy aj prednáša alebo mentoruje. Za 15 rokov pôsobenia v občianskom, mimovládnom a neziskovom prostredí viedla úspešné kampane, konzultovala alebo spolupracovala na projektoch mnohých organizácií. Ako aktivistka sa podieľala na výzve 50 dní, Postavme sa spoločne či iniciatíve Kto pomôže Slovensku a Kto pomôže Ukrajine. Finančné prostriedky získavala aj pre viaceré politické kampane vrátane prezidentskej. 

A
A
A
.