Výstava Peter Karvaš vo Zvolene

peter karvas zvolen pozvanka

Pri príležitosti 100. výročia narodenia dramatika Petra Karvaša Divadelný ústav pripravil spolu s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene výstavu, ktorá bude slávnostne otvorená spolu s premiérou jeho hry Polnočná omša 11. septembra 2020 v priestoroch DJGT vo Zvolene. 

Peter Karvaš patrí k najznámejším slovenským dramatikom 20. storočia. Bol autorom, ktorý najvýraznejšie a najsústavnejšie profiloval slovenskú povojnovú drámu. Vyrastal v podnetnom intelektuálnom a umeleckom prostredí, otec bol lekár a matka akademická maliarka. Po okupácii Československa a vnútrostraníckych čistkách ho zbavili všetkých verejných funkcií. Po uvedení hry Absolútny zákaz musel odísť aj z vysokej školy a až do roku 1980 pracoval vo Výskumnom ústave kultúry v Bratislave. Po novembri 1989 ho rehabilitovali a získal akademický titul profesora. Aj napriek dlhoročnému nútenému odmlčaniu patrí Peter Karvaš k najvýznamnejším povojnovým dramatikom (je autorom viac než dvadsiatich piatich dramatických textov) a výrazným spôsobom sa podieľal na formovaní modernej slovenskej drámy. Ako literát bol mnohostranný a jeho literárne práce sa vyznačujú rôznorodosťou z tematickej i žánrovej stránky. Vďaka svojej teatrologickej práci a dramatickému dielu zastáva v dejinách slovenského divadla výnimočné postavenie.

Chronologicky členená výstava ponúka prierez Karvašovej dramatickej tvorby uvedenej na javiskách slovenských profesionálnych divadiel. 

Výstavu si v priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského môžete pozrieť až do decembra 2020.  

A
A
A