Cesty hľadania a nachádzania: 50 rokov Divadla Jána Palárika v Trnave

Cesty hľadania a nachádzania: 50 rokov Divadla Jána Palárika v Trnave

Foto: Filip Cepka

Divadlo Jána Palárika v Trnave spolu s Divadelným ústavom pripravili výstavu venovanú 50. výročiu vzniku Divadla Jána Palárika v Trnave. Inštalovaná je v priestore pred Štúdiom DJP. Výstava s názvom Cesty hľadania a nachádzania: 50 rokov Divadla Jána Palárika v Trnave reflektuje najdôležitejšie udalosti, inscenácie, tvorcov aj herecký súbor. Divadlo vzniklo v roku 1974 a na jeho javisku tvorili také osobnosti ako režiséri Blahoslav Uhlár či Juraj Nvota, herci  Vladimír Jedľovský, Zuzana KronerováMarián Zednikovič, Jaroslav Filip, Tatiana Kulíšková či Marián Geišberg. Dlhoročným scénografom divadla bol Ján Zavarský. Kreovali nielen  detského  a mladého diváka, ktorému sa do roku 1989 venovali, ale divadlo prinieslo aj  jedinečné inscenácie pre dospelého diváka. V posledných rokoch divadlo spolupracuje s výraznými režisérmi ako Rastislav BallekMarián Amsler či Andrej Kalinka.  Dejiny Divadla Jána Palárika sú tak plné zmien, vrcholov i tvorivého hľadania  nových výrazových prostriedkov či  snahou byť na tepe doby, mesta i krajiny.

Autori výstavy: Marek Godovič, Jakub Molnár

Odborná spolupráca: Dagmar Podmaková, Dária Fojtíková Fehérová

Grafické spracovanie a výroba: Divadlo Jána Palárika v Trnave

Výstava bola otvorená počas osláv, ktoré organizovalo Divadlo Jána Palárika v Trnave v utorok 4. júna 2024 a následne bude sprístupnená verejnosti vždy pred predstavením, a to aj počas celej budúcej sezóny. Pozrite si v priloženej fotogalérii, ako otvorenie výstavy v obraze zachytil fotograf Filip Cepka. 

Foto: Archív Divadla Jána Palárika v Trnave

A
A
A
.