Pozývame vás na výstavu 50 rokov Zámockých hier zvolenských

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského a Divadelný ústav pripravili výstavu venovanú 50. výročiu Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské, ktorý naplní programom celé mesto Zvolen od zámku až po divadlo. Festival založilo, dodnes organizuje a vlastnou premiérou otvára Divadlo Jozefa Gregora Tajovského.

Zámocké hry zvolenské

Výstava prináša pútavou formou prierez históriou najväčšieho a najstaršieho open-air divadelného festivalu na Slovensku prostredníctvom rozmanitých archívnych materiálov.

Vernisáž výstavy s názvom 50 rokov Zámockých hier zvolenských sa uskutočnila počas prvého dňa festivalu, a to v piatok 7. júna 2024 o 17.00 h v Stĺpovej sieni Zvolenského zámku. 

Zmena dátumu: Výstava mapujúca 50 ročníkov festivalu bude na zvolenskom zámku prístupná do 7. júla 2024. Kompletný hlavný aj sprievodný program festivalu je dostupný na stránke www.zhz.sk. Pozrite si v priloženej fotogalérii, ako atmosféru vernisáže zachytil fotograf Peter Zbončák.

Autorky výstavy 50 rokov Zámockých hier zvolenských: Martina Daubravová, Dária Fojtíková Fehérová

Odborná spolupráca: Uršuľa Turčanová

Výtvarné riešenie a realizácia: Nora Nosterská 

Autor fotografií z vernisáže: Peter Zbončák

 

A
A
A
.