Vydali sme e-knihu DRÁMA 2022

Osobitý jazyk, netradičné spôsoby divadelného písania, nadčasové aj aktuálne témy: Divadelný ústav vydal víťazné dramatické texty súťaže divadelných hier DRÁMA 2022. 

Elektronickú publikáciu nájdete na stránke IC Prospero aj v ponuke partnerských kníhkupectiev.

e-kniha Dráma 2022

E-kniha DRÁMA 2022 (Divadelný ústav, 2023) obsahuje divadelné hry Žal-uzie od Evy Prchalovej a Terezy Marečkovej (1. miesto), Šelijaké veci. Subštancie od Branislava Mazúcha (3. miesto, Cena Rádia Devín, Cena Štúdia 12) a hru Můj otec byl Saturn, ktorú napísal Ondřej Novotný (3. miesto). Autori a autorky boli ocenení počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama a ich dramatické texty ste mohli vidieť vo forme scénického čítania na májovom podujatí Trojboj v Modrom salóne Slovenského národného divadla. 

Dráma 2022 – súťaž pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku – bola vyhlásená 1. decembra 2022 a uzávierka súťaže bola 31. januára 2023. O víťazných textoch rozhodla porota v zložení: Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla a predseda poroty), Marta Ljubková (dramaturgička), Lucia Mihálová (umelecká šéfka Divadla Jána Palárika v Trnave), Lukáš Kopas (lektor dramaturgie Národného divadla Košice), Barbora Cannerová (lektorka dramaturgie Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Elektronická publikácia DRÁMA 2022 vyšla v edícii Slovenská dráma a je určená nielen pre divadelných dramaturgov, režisérov, interpretačných umelcov v oblasti divadla či teatrológov, ale aj pre študentov stredných, vysokých umeleckých škôl a humanitných odborov. 

Organizátormi súťaže DRÁMA 2022 boli Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Národné divadlo Košice, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín. 

 

A
A
A
.