Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2021!

Festival súčasnej drámy prebiehal v Bratislave od 11. do 16. októbra.

Bratislava tento týždeň žila súčasnou drámou. V hlavnom meste vďaka festivalu vystúpilo 10 divadelných súborov z celého Slovenska, aby zabojovali o festivalové ceny. Kto získal jednotlivé ocenenia?

Po viac ako dvoch rokoch sa opäť v bratislavských divadlách stretli prívrženci súčasnej slovenskej a svetovej drámy, aby svojou účasťou na podujatiach zistili, čo nové vzniklo v slovenských divadlách a aké progresívne prúdy prinášajú naši divadelníci. Na jednej strane sa počas 17. ročníka festivalu stretli konkrétne spomienky na 15. ročník (2019), ktorý sa konal v predpandemických časoch, na druhej strane bežné rozhovory spájala téma podpory kultúry s ohľadom na prichádzajúcu tretiu vlnu. „Žijeme teraz život na pomedzí – denne sa nachádzame v situáciách, kde sa bijú konkrétne spomienky s veľmi rozmazanou budúcnosťou. Aj preto nás tohtoročným festivalom sprevádzal leitmotív života na pomedzí. Časť vizuálu bola konkrétna, časť rozmazaná,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ festivalu Dušan Poliščák.

O festivalové ceny bojovalo 10 divadelných inscenácií

Dramaturgická rada festivalu v zložení Elena Knopová (riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a teatrologička), Zuzana Poliščák Šnircová (divadelná kritička) a Marek Godovič (teatrológ a dramaturg) vybrala zo 146 inscenácií počas dvoch výberových období desať súťažných.

Víťazné inscenácie 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama

Počas festivalu sa odovzdávalo päť ocenení pre inscenácie a ďalšie ceny pre víťazov súťaže DRÁMA 2020.

 

GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA

Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)

(réžia: Lukáš Brutovský)

Slovenské komorné divadlo Martin

Vyberali: porota festivalu v zložení Zuzana Psotková (predsedníčka poroty, performerka, kultúrna aktivistka a manažérka), Andrej Kurejčik (patrón festivalu, bieloruský dramatik a scenárista) a Barbora Jombíková (kurátorka a produkčná divadelného programu kultúrnych centier Stanica, Nová Synagóga a festivalu Kiosk).

d1 skd martin

Foto: Braňo Konečný

ZVLÁŠTNA CENA POROTY

Za: invenčné inscenačné spracovanie textu, vytvorenie podmanivej atmosféry organicky komunikujúcej s divákmi.

Michał Walczak: Pieskovisko

(réžia: Braňo Mazúch)

Divadlo Alexandra Duchnoviča

pieskovisko DAD

Foto: Branislav Štefánik

ZVLÁŠTNA CENA POROTY

Za: autorské, tematicky rozvrstvené a divácky podnetné spracovanie historických osudov žien.

Michal Ditte – Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil!

(réžia: Iveta Ditte Jurčová)

Divadlo Pôtoň, Horácké divadlo Jihlava

swing heil divadlo poton

Foto: Ľuboš Dobiáš

CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA

Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)

(réžia: Lukáš Brutovský)

Slovenské komorné divadlo Martin

Vyberali: diváci prostredníctvom hlasovania po skončení jednotlivých predstavení.

 

CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY

Elfriede Jelinek – Franz Schubert: Winterreise / Zimná cesta

(réžia a koncept: Peter Mazalán)

Vyberali: členovia študentskej kritickej platformy, ktorú viedol divadelný kritik Milo Juráni.

winterreise

Foto: Radovan Dranga

Ceny súťaže DRÁMA 2020

1. miesto: Tereza Trusinová: Right to die

2. miesto: Ján Mikuš: Otočte kone!

3. miesto: Marcel Hanáček: Domov!

---

Cena Rádia Devín: Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet

Cena Činohry Slovenského národného divadla: Tereza Trusinová: Right to die

Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Martin Toul: Šílenství

Cena Štúdia 12: Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet

Cena Činohry Štátneho divadla Košice: Ján Mikuš: Otočte kone!

Úspešná online platforma

Pre zahraničných divadelných expertov pripravili organizátori online platformu, ktorej cieľom bolo priblížiť partnerom mimo Slovenska súčasné slovenské divadlo. „Aj keď nám veľmi chýba priamy kontakt, nechceli sme našich partnerov a divadelných odborníkov zo zahraničia ochudobniť o zážitky zo súčasnej slovenskej drámy a divadla. Preto sme pre nich pripravili online platformu, kde si môžu pozrieť niektoré zo súťažných inscenácií tohto ročníka, ako aj staršie, mimoriadne kvalitné divadelné počiny,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

Platformy sa zúčastnilo 44 hostí z 25 krajín. Vybrané inscenácie budú prístupné pre zahraničných kritikov aj po festivale.

partneri

A
A
A
.