Verejný odpočet Divadelného ústavu za rok 2022

Prezentáciu o výsledkoch hospodárenia Divadelného ústavu za rok 2022 nájdete tu:

https://www.youtube.com/watch?v=_Lnz-LhSCqs&t=7s

https://www.theatre.sk/divadelny-ustav/dokumenty/vyrocne-spravy

 

A
A
A
.