Fotografi a fotografky, pozor! Blíži sa uzávierka Bienále divadelnej fotografie 2024

Už len pár dní majú profesionálni fotografi a profesionálne fotografky možnosť zapojiť sa do Bienále divadelnej fotografie 2024. Uzávierka súťaže je 15. júna 2024. 

Cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie sa udeľuje za jednu prácu (respektíve sériu). Ocenenie zahŕňa realizáciu výstavy víťaza, ktorú organizuje Divadelný ústav a ktorej súčasťou je aj jednorazový honorár vo výške 1 000 eur.

Viac informácií o súťažných kategóriách, štatút, formulár a tlačovú správu nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.theatre.sk/projekty/bienale-divadelnej-fotografie/aktualny-rocnik

 

Barbora Podola, Rosemary

Autorka fotografie: Barbora Podola (študentská cena za inscenáciu Rosemary, Divadlo LAB, 2022)

 

Dve otázky pre víťazku študentskej ceny Bienále divadelnej fotografie 2022. Odpovedá Barbora Podola

 

V čom je divadelná fotografia ako oblasť tvorivého pôsobenia pre Vás jedinečnou či zaujímavou?

Divadelná fotografia je pre mňa do veľkej miery únik z reality medzi tvorivý tím, ktorý neraz vytvára inscenácie, ktoré ma natoľko pohltia, že počas samotného aktu fotenia som maximálne sústredená na príbeh a celkovú dynamiku obrazu. Tak, aby som mohla na diváka preniesť emócie danej inscenácie. Je to zodpovedná úloha, keďže ako fotograf musíte vnímať všetky okolité potreby a samotný príbeh dostatočne natoľko, aby fotografie vypovedali už samy za seba.

 

Aký zmysel vidí mladá fotografka v Bienále divadelnej fotografie?

Divadelné bienále poskytuje priestor pre divadelných fotografov, či už profesionálnych alebo začiatočníkov. Myslím si, že je dôležité, aby sa divadlo a fotografia držali ruka v ruke, z môjho pohľadu patria k sebe. Zachytenie pominuteľných momentov, ktoré sa udejú len raz, dáva samotnej fotografii oveľa vyššiu hodnotu v čase.

 

 

A
A
A
.