Týždeň slovenských knižníc v Špeciálnej knižnici Divadelného ústavu

Týždeň slovenských knižníc v Špeciálnej knižnici Divadelného ústavu

Aj Špeciálna knižnica Divadelného ústavu so sídlom na Jakubovom námestí v Bratislave sa zapája do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc a v termíne 4. 3. – 8. 3. 2024 ponúka nasledovné akcie:

  1. Týždeň vrátenia kníh po lehote bez sankcií. Návštevníci a návštevníčky môžu využiť celý tento týždeň a vrátiť zabudnuté knihy bez pokuty za omeškanie. 

  2. Darček z ponuky duplicitných kníh, divadelných hier, bulletinov a časopisov. Čitatelia a čitateľky si môžu z ponuky tých publikácií, ktorými knižnica disponuje vo väčšom počte rovnakých kusov, vybrať a ponechať knihu, ktorá sa im zapáči. 

  3. Špeciálna vstupenka do Informačného centra Prospero, ktorú môžete vymeniť za knihu z vybranej ponuky v IC Prospero. Navštívte osobne Špeciálnu knižnicu Divadelného ústavu tento týždeň vo štvrtok alebo v piatok a dostanete špeciálnu vstupenku, za ktorú si môžete v IC Prospero, ktoré sídli hneď vedľa vchodu do Divadelného ústavu, vziať z vyčlenenej ponuky kníh jednu úplne zadarmo. 

  4. Špeciálna knižnica Divadelného ústavu pridáva tento týždeň aj jeden špeciálny deň, počas ktorého otvorí svoje brány, a to v piatok 8. 3. 2024 v čase 9.00 – 15.00 hod. 

Knižnica zároveň počas Týždňa slovenských knižníc ponúka ako odbornej, tak i laickej verejnosti možnosť oboznámenia sa so základným fungovaním knižnice a jej fondom. Návštevy knižnice sú možné počas výpožičných hodín v utorok v čase 10.00 hod. – 17.00 hod., vo štvrtok 9.00 – 16.00 hod. a tento týždeň netradične aj v piatok 9.00 – 15.00 hod. alebo mimo otváracích hodín po predchádzajúcom dohovore. 

Katalóg knižnice si môžete pozrieť aj online kliknutím na odkaz online katalóg. Užitočná môže byť aj možnosť využívania bezplatnej medziknižničnej výpožičnej služby z celého územia Slovenska, ktorá môže zaujať napríklad ochotnícke divadelné súbory či vysokoškolských študentov mimo Bratislavy. 

Týždeň slovenských knižníc v Špeciálnej knižnici Divadelného ústavu

 

A
A
A
.