Desať najpredávanejších publikácií Divadelného ústavu za rok 2020

rebricek top 10 knih 2020

Rok 2020 je za nami. Poďte sa spolu s nami pozrieť na to, ktoré z našich kníh ste si v minulom roku kupovali najčastejšie.

1. Peter Brook: Čo mám na jazyku. Úvahy o jazyku a význame.

V Čo mám na jazyku sa Brook podmanivo, hravo a múdro zaoberá témami, ako sú jemné, no významné rozdiely medzi francúzštinou a angličtinou a početné roviny, z ktorých možno vnímať Shakespearovu tvorbu. Brook sa tu vracia aj k svojej zásadnej idei „prázdneho priestoru“ a uvažuje o tom, ako sa zmenilo divadlo – a svet – v priebehu jeho dlhej a význačnej kariéry.

Pretkaná intímnymi a výstižnými historkami z Brookovho života, kniha Čo mám na jazyku je neveľkým, zato osviežujúcim darom od jedného z najväčších umelcov našej doby.

Viac o publikácii sa dozviete TU

 

2. Mária Glocková: Eva Blahová. Hlas nikdy nezostarne (Rozhovory)

Písať príbeh života profesorky Evy Blahovej znamená písať nielen o hudbe, speve a opere, ale vnímať aj kultúrny kontext s presahom do mnohých európskych štátov, na iné kontinenty, s výnimkou „chladných“ pólov zemegule. Vyratúvať krajiny, do ktorých počas svojej úspešnej kariéry Eva Blahová vycestovala, by zabralo veľa času.

Jej úspešná kariéra vokálnej pedagogičky a expertky, dala podnet k vzniku mnohých článkov, nahrávok, relácií, medailónov, našli ju fotografi, filmári aj novinári. Eva Blahová pochádza z významnej rodiny. Jej starý otec Pavol Blaho bol lekár a národný dejateľ, otec Ján Blaho bol tenorista, prvý slovenský profesionálny operný spevák. Eva Blahová hovorí v publikácii Rozhovory. Eva Blahová aj o rodinnom zázemí a rodnej Skalici.

Viac o publikácii sa dozviete TU

 

3. Kolektív autorov: Dejiny slovenského divadla I.

Dejiny slovenského divadla majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom. Ide o výber toho najpodstatnejšieho v ére slovenského profesionálneho divadla. Prvý zväzok (2018) poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach. 

Viac o publikácii sa dozviete TU

 

4. Vladimír Predmerský a kolektív: Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

Vývoj slovenskej bábkovej hry od 19. storočia až po súčasnosť sa v tejto knihe skúma z niekoľkých strán a pohľadov. Dvadsaťtri kapitol je venovaných tak jednotlivým významným dramatickým autorom, ako aj syntetickým pohľadom na celé vývinové etapy slovenského bábkarstva. Publikácia presne zachytáva aj najnovší vývoj bábkového divadla, ktorý smeruje k interaktivite a miešaniu nielen divadelných druhov, ale aj žánrov. Záslužným krokom je zaradenie obsiahlej kapitoly venovanej dramatickej produkcii nezávislých bábkových divadiel, ktorých premenlivá existencia je oveľa menej systematicky zdokumentovaná ako pri ich „kamenných“ kolegoch.

Viac o publikácii sa dozviete TU

 

5. Divadelné storočie - Stopy a postoje (katalóg k výstave Divadelného ústavu na Bratislavskom hrade)

Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy Divadelné storočie - stopy a postoje. Výstava, ktorá mapuje sto rokov profesionálneho divadla na Slovensku, sa nachádza vo výstavných priestoroch Bratislavského hradu a vznikla pri príležitosti Roku slovenského divadla. Pútavý katalóg vás informačne prevedie celou výstavou a prečítate si v ňom množstvo zaujímavých informácií. Výstava sa v priestoroch Bratislavského hradu nachádza do 5. septembra 2021.

Viac o publikácii sa dozviete TU

 

6. Vladimír Blaho: Viva La Bohéme! Príbeh jednej opery   

Autor v diele venovanom stálici svetového operného repertoáru podrobne sleduje príbeh populárneho Pucciniho diela. Približuje dobový kontext a literárny námet, podľa ktorého vzniklo libreto Bohémy, pozornosť venuje hudobnej stránke diela a jeho miestu v rámci tohto žánru. Pre lepšiu orientáciu autor prikladá aj súpis najvýznamnejších svetových nahrávok Bohémy.

Viac o publikácii sa dozviete TU

 

7. Ivan Stodola: Súborné dramatické dielo I.

Súborné vydanie najproduktívnejšieho a na rozsah inscenovania najvýznamnejšieho slovenského dramatika 20. storočia bolo súčasťou rozsiahleho mnohoročného projektu. Publikácie sú doteraz jediným slovenským vydaním Stodolovej tvorby v takomto rozsahu a zahŕňajú tridsaťpäť hier vrátane filmového scenára, bábkovej hry a televízneho scenára; doteraz neznáme hry, dokonca aj pôvodné, necenzurované texty, ako boli publikované v období prvej Československej republiky.

Viac o publikácii sa dozviete TU

 

8. Kolektív autorov: GREEN DRĀMA. Atlas divadelných hier

Začiatkom októbra 2018 vyhlásil Divadelný ústav projekt pre profesionálnych dramatikov a dramatičky s názvom GREEN DRĀMA, ktorého cieľom bola podpora vzniku nových dramatických textov týkajúcich sa pálčivých tém ekológie a environmentalistiky. Texty spája ich aktuálnosť a jedinečnosť v spôsobe sprostredkovania pohľadu na ničenie, resp. ochranu planéty a ľudí na nej. Publikácia prináša divadelné hry 15 autorov a autoriek súčasnej drámy.

Viac o publikácii sa dozviete TU

 

9. Christopher Balme: Úvod do divadelnej vedy

Úvod do divadelnej vedy Christophera Balmeho sa v nemeckej jazykovej oblasti etabloval ako štandardné dielo. Prehľadné členenie a hutný výklad umožňujú rýchlu orientáciu a poskytujú presné informácie o ťažiskových pracovných oblastiach divadelnej vedy – vysvetlené sú najdôležitejšie oblasti od dejín a teórie divadla, cez analýzu drám a inscenácií až po javiskovú realizáciu, herecké umenie a výskum recepcie.

Viac o publikácii sa dozviete TU

 

10.  Erika Fischer-Lichte: Dejiny drámy. Epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť

Erika Fischer-Lichte sa v diele Dejiny drámy zaoberá dejinami drámy od najstaršieho obdobia až po absurdné divadlo v 70. rokoch 20. storočia. Dejiny drámy patria k základným dielam modernej svetovej teatrológie a vyšli už v dvoch vydaniach v nemeckom origináli, v angličtine a maďarčine.

Viac o publikácii sa dozviete TU

A
A
A