Súťaž DRÁMA 2023 je uzavretá

/1. 2. 2023, Bratislava/ Do 24. ročníka súťaže DRÁMA sme prijali 40 textov, z toho 16 v českom a 24 v slovenskom jazyku.  Ich autori a autorky súťažia o hlavnú výhru 1 000 eur. Ocenené dramatické texty sa vďaka špeciálnym cenám organizátorov a partnerov súťaže predstavia publiku v rôznych formách spracovania. Špeciálnu cenu udelí Divadelný ústav – Štúdio 12, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Národného divadla Košice a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Špeciálna cena spočíva v uvedení vybraného textu v ľubovoľnej podobe v priestoroch spomínaných divadiel, resp. spoluusporiadateľov. Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín aj v tomto ročníku súťaže udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorou je naštudovanie textu a jeho uvedenie v Rádiu Devín. Víťazné texty vyjdú aj v elektronickom zborníku. 

Víťazov spoznáme na záverečnom ceremoniáli festivalu Nová dráma/New Drama 2024. 

Porota súťaže DRÁMA 2023

Vladislava Fekete – riaditeľka Divadelného ústavu

Andrea Dömeová – dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo´ 90, vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu

Ilona Smejkalová – dramaturgička Národního divadla v Prahe

Jakub Molnár – dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave

Peter Himič – dramaturg Činohry Národného divadla Košice

Viac o porote si môžete prečítať kliknutím na odkaz: Porota súťaže DRÁMA 2023. 

Súťaž o najlepší dramatický text vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice a Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín

súťaž DRÁMA 2023

A
A
A
.