Súťaž Dráma 2022 pozná mená finalistov.

Súťaž Dráma 2022 pozná mená finalistov.

|Bratislava, 3. mája 2023 | – 23. ročník súťaže Dráma je úspešne uzavretý.

Dráma 2022 – súťaž pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku – bola vyhlásená 1. decembra 2022 a uzávierka súťaže bola 31. januára 2023.

Organizátormi súťaže DRÁMA 2022 boli Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Národné divadlo Košice, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín

Do 23. ročníka súťaže Dráma 2022 bolo prijatých 46 súťažných dramatických textov, z toho 26 dramatických textov v slovenskom a 20 textov v českom jazyku

Porota v tomto ročníku pracovala v nasledujúcom zložení: Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla a predseda poroty), Marta Ljubková (dramaturgička), Lucia Mihálová (umelecká šéfka Divadla Jána Palárika v Trnave), Lukáš Kopas (lektor dramaturgie Národného divadla Košice), Barbora Cannerová (lektorka dramaturgie Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Porota súťaže Dráma 2022 rozhodla nasledovne: 

Finalistami tohto ročníka súťaže DRÁMA 2022 sú (v abecednom poradí): 

  • Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.

  • Ondřej Novotný: Můj otec byl Saturn 

  • Eva Prchalová, Tereza Marečková: Žal-uzie
     

Finálové texty budú prezentované vo forme scénického čítania na podujatí Trojboj, ktoré sa uskutoční 20. mája 2023 o 15.00 hod. v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave, v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2023.

Režisérom Trojboja bude tento rok etablovaný divadelný režisér a umelecký šéf Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Peter Palik.

Účinkovať budú profesionálni herci Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. 

Meno víťaza súťaže DRÁMA 2022 sa dozvieme 20. mája 2023 počas záverečného slávnostného odovzdávania festivalových ocenení v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2023. Počas tohto večera udelia svoje ceny aj Činohra Slovenského národného divadla, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Národné divadlo Košice, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Štúdio 12 a partner súťaže Rádio Devín.

 

A
A
A
.