Štúdio 12 vyhlasuje 15. ročník výzvy MLIEČNE ZUBY 2023

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení, reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v profesionálnom divadle.

Vyberieme dva projekty, ktoré získajú:

  • zázemie na skúšanie a realizácie projektu v priestore Štúdia 12,
  • jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov,
  • technické zabezpečenie inscenácie,
  • režijno-dramaturgické konzultácie,
  • premiéru a garanciu minimálne piatich repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12, 
  • propagáciu projektu.

Čo pre to musíte urobiť:

  • premyslieť si projekt, sformulovať základnú ideu a koncepciu,
  • vytvoriť inscenačný tím,
  • vyplniť a poslať prihlášku.

Vybrané tímy postúpia do užšieho výberu na ústny pohovor, ktorý rozhodne o dvoch víťazných projektoch.

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2023.

Pred podaním projektu ponúkame konzultácie.

Informácie a zasielanie prihlášok: anna.soltysova@theatre.sk (Predmet e-mailu: Mliečne zuby 2023)

Výsledky zverejníme v júni 2023. 

A
A
A
.