Slovenská scénografia na Pražskom Quadriennale 2019
Slovenská scénografia na Pražskom Quadriennale 2019

Slovenský pavilón na 14. ročníku medzinárodnej súťažnej výstavy scénografie a divadelného priestoru Pražské Quadriennale 2019, ktorá sa koná 6. – 16. júna 2019 na Výstavisku Holešovice v Prahe, je prezentáciou a pokračovaním pôvodného projektu Miracles v obrátenej perspektíve, v zrkadlovom obraze.

V rámci Sekcie Krajín a regiónov bude Slovensko reprezentovať špecifický projekt s názvom Neprítomnosť zázraku nás vyčerpáva, ktorý zastupuje prácu štyroch špičkových nezávislých zoskupení (Debris Company, Med a prach, Divadlo Pôtoň a Sláva Daubnerová), na základe ich spoločného projektu Miracles (Zázraky), ktorý sa uskutočnil v Bátovciach v roku 2017. „Vyčerpaní z neprítomnosti zázraku v našom civilizovanom svete vstupujú performeri, výtvarníci, herci, tanečníci do nočnej krajiny vzdialenej od umeleckých a priemyselných centier, aby ňou putovali a blúdili. Pôvodným zámerom projektu Miracles bolo vyvádzanie diváka preč z mesta, pozvánka do  paralelnej reality, v ktorej sú zázraky možné... Ak chceme zažiť kontrast, z ktorého vychádzala hlavná myšlienka projektu Miracles, potrebujeme uprostred presily umeleckých obrazov vstúpiť do ticha nočnej krajiny. Ak aj tam nezažijeme zázrak, môžeme si v nej na okamih odpočinúť. Veď neprítomnosť zázraku – ako tvrdia tvorcovia projektu Miracles – nás vyčerpáva viac ako čokoľvek iné.“ – Rastislav Balek, kurátor.

Okrem sekcie Krajín a regiónov sa Divadelný ústav prihlásil aj do projektu Fragmenty, v rámci ktorého bol vytvorený priestor na prezentáciu vybraného artefaktu, ktorý charakterizuje prácu významných svetových majstrov. Zúčastní sa jej popredný slovenský scénograf, niekoľkonásobný víťaz PQ, prof. Jozef Ciller so svojím návrhom k inscenácii Františka Švantnera Nevesta hôľ (1986) z vtedajšieho Divadla SNP v Martine (Slovenské komorné divadlo Martin). V ďalšej kurátorovanej výstave divadelnej architektúry a priestoru Divadlo nášho sveta Divadelný ústav prihlásil rekonštrukciu Novej synagógy v Žiline, ktorá sa využíva aj ako divadelný priestor. V zmysle jednotného zadania sa tento priestor prezentuje formou
5-minútovej videonahrávky, ktorá pomenováva základné etapy rekonštrukcie priestoru za prítomnosti tvorcov, architektov a scénografov. Režisérom filmu je Petr Kotrha. 

Slávnostná prezentácia slovenských expozícií sa uskutoční v rámci Slovenského národného dňa 13. 6. 2019 o 13.00 hod. v priestoroch Priemyselného paláca Praha, Výstavisko Holešovice. Hlavným kurátorom za Slovensko je režisér Rastislav Ballek s výtvarníkom Jurajom Poliakom, slovenský stánok pripravili po architektonickej stránke Chybík+Krištof Architects and Urban Designers, zvukový plán pavilónu komponoval Jozef Vlk. Koordináciu slovenskej účasti zabezpečuje Divadelný ústav.

Sprievodným podujatím bude aj prehliadka troch produkcií divadelných zoskupení, ktoré sa na projekte PQ podieľali:

  • „uninteresting scream“ – Med a prach (8. 6. 2019 o 19.30 hod., Studio ALTA, U Výstavište 21, Praha 7)
  • Untitled – Sláva Daubnerová (9. 6. 2019 o 19.30 hod., Divadlo NoD, Dlouhá tř. 33, Praha 1)
  • Wow! – Debris Company (10. 6. 2019 o 19.30 hod., Studio ALTA, U Výstavište 21, Praha 7)

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese zuzana.ulicianska@theatre.sk, viera.buresova@theatre.sk alebo dusan.poliscak@theatre.sk.

A
A
A