Slávnostný podpis Memoranda o spolupráci medzi Divadelným ústavom a Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy

Máme novinku, z ktorej sa veľmi tešíme. Časťou našich aktivít v Divadelnom ústave sa budeme snažiť osloviť študentov mediálne a kreatívne zameraných vysokoškolských odborov. Pevne veríme, že výsledkom bude aj väčší záujem mladých ľudí o divadelnú tvorbu na Slovensku a o jej porozumenie.

Dňa 6. novembra sme slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci medzi Divadelným ústavom a Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy. Podpisu slávnostného memoranda sa zúčastnili riaditeľka Divadelného ústavu doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.,  riaditeľ PEVŠ RNDr. Michal Mutňanský a dekanka Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Slávnostný podpis memoranda medzi Divadelným ústavom a Fakultou masmédií PEVŠ
Dekanka Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. a riaditeľka Divadelného ústavu doc. Mgr. art. Vladislava Fekete po podpise slávnostného memoranda o spolupráci. Autor fotografií: Samuel Galica, oddelenie marketingu PEVŠ 

Vzájomná spolupráca vyplynula zo vzdelávacích programov Divadelného ústavu, ktoré sú orientované aj na študentov humanitných štúdií. V rámci spolupráce zabezpečí Divadelný ústav odbornú stáž vybraným študentom Fakulty masmédií, zapojí ich do vhodných projektov Divadelného ústavu, poskytne cyklus špecializovaných prednášok a zastreší aj ďalšie aktivity. 

Fakulta masmédií PEVŠ v rámci spolupráce zabezpečí pre Divadelný ústav spoluprácu s Mediálnym centrom, popularizáciu slovenského divadla a drámy v rámci výučby jednotlivých predmetov a podobne. 

Tešíme sa na spoluprácu.

Slávnostný podpis memoranda medzi Divadelným ústavom a Fakultou masmédií PEVŠSlávnostný podpis memoranda medzi Divadelným ústavom a Fakultou masmédií PEVŠ
A
A
A
.