Rozhlas a televízia Slovenska, Divadelný ústav a kerekesfilm s. r. o. uvádzajú dokumentárny film Žijeme divadlom

Dokumentárny film Žijeme divadlom podáva ucelený pohľad na činnosť a pôsobenie Divadelného ústavu, jeho smerovanie, filozofiu a význam v oblasti profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku. V premiére 26. marca 2023 o 20.10 hod. na RTVS :2, resp. v repríze 27. marca 2023 o 15.05 hod., budú mať diváci možnosť sledovať unikátnu výpoveď hostí filmu, odborníkov na slovenskú divadelnú tvorbu, terajších aj bývalých pracovníkov ústavu. Režisérkou dokumentárneho filmu je Barbara Vojtašáková.

Divadelný ústav vznikol pred 60 rokmi a plní nezastupiteľné odborné činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou na Slovensku, ako aj smerom do zahraničia (dokumentačné, archivačné, knižničné, múzejné, vzdelávacie, informačné, edičné, výstavné, prezentačné a pod.). Inštitúcia pritom neplní iba svoju základnú funkciu, ale vníma súčasný stav divadelnej kultúry na Slovensku a v zahraničí a reaguje naň. „Som skutočne rada, že našu inštitúciu vnímajú nielen odborníci, ale aj širšia verejnosť doma a v zahraničí ako inštitúciu modernú a dynamickú, ktorá prináša nové impulzy a prepája odborníkov z rôznych oblastí. Šesťdesiatročná tradícia nás zaväzuje a navyše máme šťastie, že sa naše aktivity a pôsobenie v Divadelnom ústave realizujú práve v tomto období, ktoré nám umožňuje naplno rozvíjať moderné formy dokumentácie a výskumu. Vo svojom esejisticky ladenom dokumente sa režisérka Barbara Vojtašáková pozerá na našu inštitúciu optikou mladého človeka, ktorý si váži minulosť a je otvorený smerom do budúcnosti. Tento jej pohľad úplne korešponduje aj s našou dlhoročnou stratégiou. Navyše som rada, že sa dokument odvysiela v predvečer a v samotný Svetový deň divadla. Je to náš malý darček dlhoročným partnerom, spolupracovníkom a milovníkom divadla,“ uvádza riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

Dokumentárny film s dĺžkou 51 minút bude vysielať RTVS :2 v premiére 26. marca 2023 o 20.10 hod. a v repríze o deň neskôr 27. marca 2023 o 15.05 hod. Jeho tvorcami sú RTVS, Divadelný ústav a produkčná spoločnosť kerekesfilm s. r. o. 

Viac informácií o premiére dokumentu nájdete tu:

https://www.rtvs.sk/televizia/program/19986/393182

Link na upútavku (zdroj: RTVS): https://youtu.be/0wUXIIXOYDY

A
A
A
.