Romeo a Júlia v grafickom románe

Dráma a komiks? Dajú sa tieto dva prístupy spracovania príbehov spojiť? Medzinárodný projekt Klasika v grafickom románe, ktorý je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019, prepája grafický román a klasické dramatické texty, ktoré všetci dobre poznáme už zo školských lavíc.

Tri európske divadelné inštitúcie Slovinský divadelný inštitút z Ľubľany, Divadelný ústav z Bratislavy a Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského z Varšavy začali spolupracovať na tvorbe pilotného modelu kultúrneho vzdelávania na stredných školách prostredníctvom grafického románu.

Na komiksové spracovanie boli vybrané tri kľúčové drámy z rôznych období – od antiky cez alžbetínsku drámu až po drámu modernú. Divadelný ústav sa rozhodol pre hru Wiliama Shakespeara Romeo a Júlia. Na spoluprácu boli prizvaní divadelný dramaturg a komiksový tvorca Dano Majling a ilustrátor Juraj Martiška.

Do focusovej skupiny, s ktorou autori pripravovaného grafického románu priebežne konzultujú svoje návrhy, boli oslovení študenti 3. ročníka oddelenia grafického dizajnu Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave pod pedagogickým vedením Márie Čorejovej a Andrey Andreutti Pokornej. V rámci svojho učebného procesu načrtli aj vlastnú víziu shakespearovského komiksu.

Na zadaní pracovali dva týždne v apríli 2020 počas dištančného vyučovania spôsobeného bezpečnostnými opatreniami proti šíreniu vírusu Covid-19. Návrhy realizovali technikou digitálna kresba.

Výstava prezentuje prácu šiestich mladých výtvarníkov – Lívie Galekovej, Kataríny Misteckej, Filipa Morica, Tamary Mosnej, Pham Thi My Duyen a Ivany Zvarovej. Aj táto malá vzorka študentských prác ukazuje šírku možných interpretácií i grafických štylizácií stále aktuálneho dramatického diela.

Zuzana Uličianska

manažérka projektu

komiks v grafickom romane

A
A
A
.