PRIESKUM | Situácia divadiel v členských štátoch Európskej únie

Budeme veľmi radi, keď sa zapojíte do prieskumu, ktorý bude súčasťou štúdie "Situácia divadiel v členských štátoch Európskej únie" / “The situation of theatres in the EU Member States”.

Cieľom tejto štúdie je zmapovať sociálny a ekonomický profil divadelného sektora, vrátane rozličných podporných schém, ktoré fungujú v členských štátoch Európskej únie.

PRIESKUM

A
A
A