Zapojte do práce s deťmi divadlo – pozývame vás na EDUFEST 

 

EDUFEST 2023 od septembra do decembra v Banskej Bystrici

Všetkých, ktorí pracujú s deťmi a chcú im v škôlke, škole, záujmovom krúžku či na workshopoch pomôcť rozvíjať sa, pozývame na banskobystrický EDUFEST. Medzinárodný festival participatívneho divadla a rozvoja publika sa uskutoční od septembra do decembra, vždy dva dni v mesiaci. Prinesie umelecké a vzdelávacie inšpirácie, aké nenájdete v žiadnej škole.

  • Počas štyroch mesiacov sa zoznámite s využitím divadelných metodík a techník v odbornej pedagogickej praxi alebo v osobnom živote. 

  • Budete spoznávať spôsoby, ako zdieľať emotívny a estetický divadelný zážitok s deťmi.

  • Dozviete sa, ako zlepšiť prístup a empatiu k ľuďom. 

  • Dáte si šancu objaviť a využívať vlastnú kreativitu.

  • Budete objavovať svet divadla v celej jeho komplexnosti.

Pestrý festivalový program je každý mesiac venovaný inej vekovej kategórii detí. Organizátori pripravili v Banskej Bystrici mesačne až štyri typy akcií: workshopy a semináre, divadelné inscenácie, outdoorové akcie aj diskusie. Vzájomne sa dopĺňajú a akceptujú prierezové myslenie v rámci rôznych tém. 

Dni 21. a 22. septembra budú zamerané na vzdelávanie divadlom pre deti predškolského veku. Ak s touto vekovou skupinou detí pracujete vo svojom zariadení, môžete spolu s nimi navštíviť niektoré z predstavení a sami sa môžete zúčastniť workshopov, ktoré budú viesť odborní lektori a odborné lektorky.

EDUFEST všetkým prihláseným mimo Banskej Bystrice ponúka ubytovanie zdarma počas jednotlivých častí festivalu, občerstvenie a výhodný účastnícky poplatok na celý festival, na jeho časti alebo jednotlivé akcie.

Ak chcete zažiť neformálne vzdelávanie, ktoré proces edukácie zmení na dobrodružstvo, objavovanie a odhaľovanie jazyka umenia, vyplňte prihlasovací formulár

Medzinárodný festival EDUFEST organizuje Bábkové divadlo na Rázcestí v spolupráci s Divadelným ústavom, vzdelávacími združeniami EDUdrama, Post Bellum/Príbehy 20. storočia, s Kunsthalle Praha, domácimi aj zahraničnými divadlami a ďalšími partnermi. 

A
A
A
.