Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2023.

Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2023.

19. ročník festivalu súčasnej drámy prebiehal v Bratislave od 15. do 20. mája.

Tlačová správa | Bratislava, 20. mája 2023 | Festival Nová dráma/New Drama predstavil domácim a zahraničným divákom 10 inscenácií slovenskej a svetovej drámy, ktoré súťažili o festivalové ceny. Ocenenia boli odovzdané počas slávnostného ceremoniálu 20. mája 2023.

Hlavné mesto žilo v dňoch od 15. do 20. mája 2023 novou drámou a festival sa tento rok niesol v znamení Divadla v exile. „Podľa slov našich hostí to bol jeden z vydarenejších ročníkov festivalu, zaujal ich nielen hlavným programom ale aj sprievodnými podujatiami, počas ktorých sme väčší priestor ponechali našim dramatikom, performerom a divadlám, aby sa prezentovali a predstavili sa v tom najlepšom svetle,“ hovorí riaditeľka festivalu a Divadelného ústavu Vladislava Fekete. „Festival ani tento rok nesklamal. Priniesol dôležité témy, ktoré reflektujú dianie v spoločnosti a my ako jeho hlavný partner sme radi prispeli k obohateniu verejného priestoru nadviazaním tejto úspešnej spolupráce“, Tomáš Niepel, riaditeľ divízie korporátnych záležitostí SPP.

O festivalové ceny zabojovalo 10 divadelných inscenácií

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2023 v zložení Zuzana Nemcová Gulíková – divadelná kritička a teatrologička, Zuzana Andrejco Ferusová – divadelná kritička a teatrologička, Jakub Mudrák – režisér, vybrala zo 78 inscenácií pre aktuálny ročník 10 súťažných diel. 

Víťazné inscenácie 19. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2023

 

GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA

Divadlo: ASTORKA KORZO ´90 
Autor: Ladislav Grosman: Nevesta
Réžia: Juraj Nvota

 

ZVLÁŠTNA CENA POROTY ZA HUDBU:

MEDZISCÉNA Národné divadlo Košice/Tabačka Kulturfabrik
Ján Mikuš: Otočte kone! (Smrť Jozefa Chovanca)
Réžia: Ján Mikuš

 

ZVLÁŠTNA CENA POROTY ZA SVETELNÝ DIZAJN:

Slovenské komorné divadlo Martin/Městská divadla pražská 
Lukáš Brutovský: Iokasté
Réžia: Lukáš Brutovský

 

ZVLÁŠTNA CENA POROTY ZA HERECKÉ VÝKONY KOLEKTÍVU:

Slovenské národné divadlo
Béla Pintér: Špina
Réžia: Ján Luterán

 

ZVLÁŠTNA CENA POROTY ZA SCÉNOGRAFIU:

Slovenské národné divadlo
Béla Pintér: Špina
Réžia: Ján Luterán

 

CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY:

Divadlo Pôtoň
Iveta Ditte Jurčová – Ela Lehotská: Terra Apathy
Réžia: Iveta Ditte Jurčová

 

CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA:

Divadlo ASTORKA Korzo 90
Ladislav Grosman: Nevesta
Réžia: Juraj Nvota

Vyberali: porota festivalu v zložení Igor Bauersima – predseda poroty (švajčiarsky dramatik, režisér a scénograf), Harold David (spolupredseda francúzskeho festivalu Avignon Off) a Handan Salta (turecká kritička, prekladateľka a autorka).

 

Na slávnostnom ceremoniáli boli udelené aj ceny súťaže dramatických textov v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2022.

Ceny súťaže DRÁMA 2022      

1.miesto

Eva Prchalová a Tereza Marečková: Žal-uzie

2. miesto nebolo udelené

3. miesto

Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.  

Ondřej Novotný: Můj otec byl Saturn

 

Ceny organizátorov a partnerov súťaže DRÁMA 2022:

Cena Činohry SND - Iveta Horváthová: Miesto, kde sa to robí dobre

Cena DJP v Trnave - Pavol Weiss: Krvavé víno

Cena Národného divadla v Košiciach - Kateřina Rudčenková: Cítim se jako norská žena

Cena DJGT vo Zvolene - Jan Daniel: Ježíšku milosrdný

Cena Štúdia 12 - Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.

Cena Rádia Devín - Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.

 

Tím Novej drámy/New drama 2023 ďakuje za podporu:

HLAVNÝ PARTNER FESTIVALU

Hlavným partnerom je Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

ZÁŠTITA NAD FESTIVALOM

Primátor hlavného mesta Bratislavy, Matúš Vallo

Ministerka kultúry SR

PARTNERI - DIVADLÁ A KULTÚRNE PRIESTORY

design factory, Divadlo Nová scéna, A4 - priestor súčasnej kultúry, Divadlo Stoka, P*AKT, Slovenské národné divadlo, Divadlo Petra Mankoveckého, Štúdio 12

PARTNERI - PODPORA CENY BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA

Dramox, Vydavateľstvo Slovart, Slovenské literárne centrum, Slovenské centrum dizajnu, Hudobné centrum, Slovenský filmový ústav

MEDIÁLNI PARTNERI

RTVS, Rádio Devín, TASR, Pravda.sk, kamdomesta.sk, CITYLIFE.sk, Bratislavaden.sk

ORGANIZÁTOR

Divadelný ústav - štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR

A
A
A
.