Posúvame uzávierku Bienále divadelnej fotografie

V súvislosti s opatreniami kolektívnej ochrany a prevencie voči koronavírusu a ochoreniu COVID-19 všetky divadlá ukončili sezónu predčasne. Nakoľko obnovenie predstavení v divadlách sa v súčasnosti predpokladá až v septembri, Divadelný ústav sa ako organizátor Bienále divadelnej fotografie rozhodol posunúť termín uzávierky na nasledujúci rok, teda až na 15. júna 2021.

„Aktivity v oblasti scénických umení sú v danej situácii prakticky pozastavené a presunuté do virtuálneho prostredia. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli presunúť aj uzávierku Bienále divadelnej fotografie na rok 2021. Veríme, že slovenskí fotografi toto naše rozhodnutie privítajú a my sa tešíme na pokračovanie našej spolupráce, ako aj na partnerstvo s Vysokou školou výtvarných umení – Katedrou fotografie a nových médií, ktorá spolupracuje na uvedenom projekte od jeho založenia,“  hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete.

Nasledujúci ročník súťaže bude teda fakticky „trienále“ a bude prezentovať fotografie z inscenácií profesionálnych divadiel na Slovensku za obdobie posledných troch divadelných sezón (2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021).

Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje a organizuje Divadelný ústav, partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Bienále je súťažné, jeho výsledky sa budú prezentovať verejnosti na slávnostnej vernisáži.

Cieľom súťaže je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Prezentáciou fotografických diel z oblasti divadelníctva sa zviditeľní táto oblasť tvorby a vytvorí sa prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia vytvorí predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie pre budúcnosť. Výstava vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.     

Súťaž je otvorená všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách (umelecká fotografia, dokumentárna fotografia, novinárska fotografia). Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia pre študentov konzervatórií a vysokých škôl (organizátori sekcie sú Divadelný ústav a Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave).

A
A
A