Posolstvo k Medzinárodnému dňu tanca 2024

Posolstvo k Medzinárodnému dňu tanca 2024

 

Prinášame vám preklad tohtoročného posolstva k Medzinárodnému dňu tanca 2024, ktorý si pripomíname 29. apríla a ktorý zastrešuje Tanečný výbor Medzinárodného divadelného inštitútu  (ITI), Medzinárodná tanečná rada (CID) a UNESCO. Dátum sviatku tanca nie je vybraný náhodne: 29. apríla roku 1727 sa narodil Jean-Georges Noverre, tanečník, choreograf, baletný teoretik a reformátor. Autorkou tohtoročného posolstva je tanečnica z Argentíny Marianela Núñezová:

 

Posolstvo Marianely Núñezovej k Medzinárodnému dňu tanca 2024 

Iba spomienka dejiny nenapíše. A dejiny divadla, tak ako dejiny každého z nás, sú dejinami všetkého ostatného, dejinami každej udalosti, ktorá sprevádzala tanečné umenie na ceste okolo sveta a formovala jeho podoby v rozličných kútoch sveta. 

Za stenami londýnskeho Kráľovského baletu sa uchovávajú fotografie, ktoré nám rozprávajú príbeh tanca. Každý príbeh má svojich hrdinov. Ich odkaz je v Argentíne stále živý a žiari tým najjagavejším svetlom.

Inštitúcie sa často zahaľujú závojom tichej anonymity, skrývajú tváre, neprezrádzajú mená, vyhýbajú sa ozvene minulosti.

Organizácie združené v sieti Medzinárodného divadelného inštitútu, ako je Argentínska tanečná rada, sú ako pevnosti, ktoré cenné dedičstvo chránia a  nedovolia nám naň zabudnúť.

Plne vás podporujem v odhodlaní oprášiť príbehy minulosti a oživiť odkaz tanečných majstrov, umelcov a choreografov, ktorí obohatili tanečný svet. Niet pochýb, že si zaslúžia, aby ich mená poznali aj budúce generácie. Kiežby sme si všetci uvedomili, že nie sme len divákmi, ale dedičmi tradície, ktorú formoval súzvuk umenia, dôstojnosti a obety. Iba tak dodáme našej ceste zmysel a dokážeme naplno oceniť krásu vôkol nás. Hoci našu pozornosť zameriavame najmä na prítomnosť a budúcnosť, nesmieme zabúdať, že strom tanca nebude prinášať úrodu, pokiaľ zanedbáme starostlivosť o minulosť, o úrodnú pôdu, vďaka ktorej prekvitá. Korene nie sú iba tradíciou, skrývajú v sebe aj životodarnú silu.

 

Marianela Núñezová sa narodila 23. marca 1982 v argentínskom San Martine. Tanečné vzdelanie získala v Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Vypracovala sa až na vrchol svetového baletu. V roku 1997 rozšírila rady londýnskeho Kráľovského baletu, kde dnes pôsobí ako primabalerína. Nezabudnuteľnými úlohami a ladným tancom v baletoch Labutie jazero, Spiaca krásavica, Romeo a JúliaGiselle si podmanila publikum na celom svete.

Je držiteľkou mnohých medzinárodných ocenení (Prix Benois de la Danse, Laurence Olivier Award), ako aj národných cien, napríklad Ceny Maríe Ruanovy, ktorú udeľuje Argentínska tanečná rada. V roku 2010 si prevzala argentínsku Cenu Nadácie Konex pre najlepšiu tanečnicu desaťročia.

Núñezovej tanečné výkony vysoko ocenila kritika. Publikum si dokáže podmaniť výnimočnou expresivitou a technickou vyspelosťou. Jej stvárnenie Aurory sa považuje za najlepší tanečný výkon na scéne Kráľovského baletu od roku 1946. 

Pri tanci sa neopiera iba o technickú zručnosť, pohybom vyjadruje aj výnimočnú noblesu a oddanosť tancu ako odkaz budúcim generáciám. Táto nezištná a veľkorysá tanečníčka je pre mnohých zdrojom inšpirácie vo svete baletu i mimo neho.

 

 

Zdroj: https://www.international-dance-day.org/ 

Preklad: Karolína Holmanová (Divadelný ústav)

 

 

 

 

A
A
A
.