Online projekty Divadelného ústavu na dlhé dni počas bezpečnostných opatrení

eTHEATRE.SK 

je informačná online databáza Divadelného ústavu, prístupná pre verejnosť z webstránky Divadelného ústavu. Predstavuje elektronický archív inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku.

Databáza je prístupná na adrese: etheatre.sk

 

Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla

Divadelný ústav vďaka svojej výskumnej činnosti zaostruje svoju pozornosť na výnimočné scénické diela a postupne buduje „galériu“ slávnych inscenácií slovenského profesionálneho divadla od jeho vzniku až po súčasnosť. Zlatú kolekciu slovenského profesionálneho divadla, ktorá bola vytvorená na základe konzultácií s odbornou teatrologickou verejnosťou, nájdete na zlatakolekcia.theatre.sk

 

História slovenského divadla

Online projekt História slovenského divadla priamo vychádza z materiálov putovnej výstavy theatre.sk.

V roku 2020 si slovenská verejnosť pripomína jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (1. marca 1920). Tento významný medzník v dejinách divadla, národnej kultúry a kultúrnej identity možno považovať za míľnik celonárodného významu, pretože vznikom SND sa otvára aj nová éra v dejinách slovenského profesionálneho divadla. Vzhľadom na významnú dejinnú súčinnosť a prepojenie medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku treba zároveň pripomenúť, že v roku 2020 zaznamenávame aj 190. výročie od prvého ochotníckeho predstavenia na území Slovenska (Liptovský Mikuláš, 1830).

Viac si môžete prečítať na rokdivadla.sk/historia-slovenskeho-divadla  

 

e-kød

K číslam, ktoré sú staršie ako tri mesiace, sa odteraz dostanete z pohodlia svojho domova a zdarma. Elektronickú verziu časopisu kød nájdete na theatre.sk/projekty/casopis-kod/archiv/e-kod

 

Súčasní režiséri Slovenska – online katalóg režijných osobností

Výskumno-publikačný projekt je zameraný na oblasť súčasnej slovenskej réžie. Úlohou projektu orientovaného na slovenskú réžiu bolo zachytiť a následne sprístupniť tvorbu súčasných slovenských režisérok a režisérov prostredníctvom odborných štúdií a obrazovo-dokumentačného materiálu.

Projekt Súčasní režiséri Slovenska predstavuje sumár umelecko-biografických profilov súčasných slovenských režisérok a režisérov, ktorý reflektuje ich režijnú tvorbu na domácej i zahraničnej divadelnej scéne. Nájdete ho na theatre.sk/projekty/sucasni-reziseri-slovenska v slovenskom jazyku a na theatre.sk/en/projects/contemporary-slovak-directors v anglickom jazyku.

 

Divadelná galéria

Priestorom, na ktorom znovu ožívajú dokumentačno-vzdelávacie výstavy a inštalácie Divadelného ústavu. Výstavnou činnosťou prezentujeme nielen svoje zbierky, ale predovšetkým slovenskú divadelnú kultúru. Prakticky od svojho vzniku sa Divadelný ústav snaží popularizovať, propagovať a pripomínať významné osobnosti, udalosti a inštitúcie slovenského divadelníctva. Galériu nájdete na theatre.sk/vystavy/divadelna-galeria 

 

Slovak Drama in Translation

Slovenské drámy v preklade do anglického jazyka pre vašich zahraničných známych nájdete na theatre.sk/slovakdrama/  

 

Europeana Photography

Digitálna platforma Europeana spracováva obsah tisícov európskych archívov, knižníc a múzeí, aby umožnila prístup ku kultúrnemu dedičstvu ako zdroju umeleckého zážitku, vzdelávania a výskumu. Zbierky digitálnej platformy Europeana Collections umožňujú prístup k viac ako 50 miliónom digitalizovaných diel – kníh, hudobných diel a obrazov a ďalších umeleckých diel. Kolekciu najstarších divadelných a paradivadelných fotografií 1839 – 1939 nájdete na stránke Europeana Photography.

 

Stredoeurópska divadelná architektúra

Divadelnú architektúru vrátane slovenských divadiel nájdete na theatre-architecture.eu

 

A
A
A