Odborná konferencia – Rozvoj publika, návštevník ako súčasť divadelnej komunity

odborná konferencia Rozvoj publika

V mene Divadla  Thália Színház a Košického samosprávneho kraja Vás pozývame na Odbornú konferenciu – Rozvoj publika, návštevník ako súčasť divadelnej komunity.

Konferencia je súčasťou prebiehajúcich aktivít národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II., ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Termín a miesto konania: 19. október 2023 (štvrtok), Divadlo Thália Színház, Mojmírova 1, Košice

Ciele konferencie:

·        participácia v réžii Divadla Thália Színház

·        aktívna komunikácia a spolupráca s publikom – vytvorenie Diváckej platformy

·        priestor na sieťovanie kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií

·        priblíženie metódy  TIE (Theater in Education) a tzv. “participatívne divadlo”

 

Hlavní rečníci konferencie:

·        Mgr. Art. Matej Drlička, ArtD., generálny riaditeľ, Slovenské Národné Divadlo, Bratislava

·        Mgr. Lenka Papugová, PhD., riaditeľka, Bábkové divadlo v Košiciach

·        Mgr. Lukáš Kopas, PhD., lektor dramaturgie, Národné divadlo Košice

·        Gábor Takács, umelecký riaditeľ, divadlo KÁVA, Budapešť

Registrácia:

Vzhľadom k tomu, že konferencia je limitovaná počtom účastníkov Vás týmto prosíme o potvrdenie účasti cez registračný link do 13.10.2023 (piatok).

Link na registračný formulár: https://forms.office.com/e/Qe7aBMWYBZ

 

A
A
A
.