Festival Nová dráma/New Drama predstaví 10 inscenácií z dvoch výberových období!

nova drama

Aj vďaka priaznivému vývoju epidemiologickej situácie potvrdzuje organizátor festivalu Nová dráma/New Drama, Divadelný ústav, že festival sa tento rok bude konať! Dni 11. až 16. október 2021 tak budú patriť súčasnej dráme na slovenských javiskách. Festival predstaví dokopy desať inscenácií, ktoré počas dvoch výberových období vyberali dve dramaturgické rady.

Celosvetová pandémia vytvorila veľkú trhlinu v oblasti hromadných podujatí a silno poznačila aj divadelnú oblasť. „Výber inscenácií do  programu festivalu Nová dráma/New Drama prebiehal v závislosti od vývoja pandemickej situácie. Sledovali sme množstvo záznamov; pokiaľ ale situácia dovoľovala, tak sme videli inscenácie aj naživo, čo bol, samozrejme, diametrálne odlišný zážitok. Túto nevýhodu z pohľadu online záznamov aspoň trochu zotrel fakt, že kamerový záznam  mohol v mnohých prípadoch poskytnúť ďalší rozmer vnímania inscenácie. Hlavne koncom mája 2021 sme mohli naplno využiť živý kontakt s tvorcami a ich dielami, tak počet videných inscenácií v tomto výberovom období atakoval čísla z minulých ročníkov,“ hovorí teatrológ a dramaturg Marek Godovič, ktorý bol členom obidvoch dramaturgických rád festivalu. 

Dve výberové obdobia, 146 inscenácií

Z dôvodu pandemickej situácie bolo do výberu zaradených 146 divadelných inscenácií. Dramaturgické rady vyberali z inscenácií, ktoré mali premiéru v časovom rozsahu od 1. februára 2019 do 30. júna 2021, pričom 72 inscenácií malo premiéru v prvom období (1. 2. 2019 – 31. 1. 2020) a 74 bolo uvedených v druhom výberovom období (1. 2. 2020 – 30. 6. 2021).

Zoznam nominovaných inscenácií do hlavného programu 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2021 (inscenácie sú zoradené abecedne podľa názvu):

 

Priebeh 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama

„Keďže cestovanie je stále do veľkej miery obmedzené, pripravujeme sedemnásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama v tzv. hybridnej forme – program sa bude v závislosti od platných protipandemických opatrení konať v online a offline forme. Chceme tak vyjsť v ústrety aj zahraničným partnerom a odprezentovať im to najlepšie zo súčasnej drámy, ktorá vzniká na Slovensku,“ objasňuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

Účasť zahraničných hostí je tento rok na festivale otázna, preto organizátor tento fakt zohľadňuje už teraz. Pripravuje online platformu, určenú primárne pre zahraničnú odbornú verejnosť. Bude určená pre akreditovaných divadelných odborníkov, ktorí si v jej (online) priestore budú môcť pozrieť záznamy zo slovenských divadelných inscenácií – nielen z posledných dvoch rokov, ale aj staršie.

Divadelný ústav pre odbornú verejnosť pripravuje konferenciu, ktorá bude prebiehať zároveň v online i prezenčnej forme, pričom programová sekcia Focus, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou festivalu, sa z pochopiteľných príčin v roku 2021 neuskutoční. Konať sa bude aj masterclass, ktorý bude viesť bieloruský dramatik Andrej Kurejčik.

Andrej Kurejčik bude zároveň patrónom 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama.

Organizátori neustále sledujú vývoj epidemiologickej situácie. „Ak to epidemiologická situácia dovolí, festival sa bude konať naživo a obohatený bude o dianie vo virtuálnom prostredí. Prípadné zhoršenie situácie sme však, samozrejme, pripravení priamo reflektovať,“ uzatvára riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.


O festivale Nová dráma/New Drama 2021

Sedemnásty ročník festivalu, ktorý organizuje Divadelný ústav, sa uskutoční v čase od 11. do 16. októbra 2021 v Bratislave. V hlavnom programe festivalu sa predstavia aj niektoré inscenácie vybrané dramaturgickou radou, ktoré mali bojovať o Cenu Grand Prix v roku 2020. Programová sekcia Focus sa v roku 2021 nebude konať.

Cieľom festivalu je zviditeľnenie tvorby slovenských divadiel v oblasti inscenovania novej drámy, prezentácia trendov v súčasnej slovenskej dráme či tendencií pri jej uvádzaní v divadle; úlohou festivalu je tiež podpora autoriek a autorov súčasnej drámy na Slovensku. Festival Nová dráma/New Drama kladie dôraz na spracovanie súčasného textu alebo dramatizácie, ako aj na invenčné, inšpiratívne a hľadačské inscenácie.

Aktuálne informácie o festivale budú pravidelne zverejňované na webovej stránke festivalu Nová dráma/New Drama.

Oplatí sa nás sledovať na Facebooku a na Instagrame.


Foto: Lenka Lukačovičová

A
A
A