Festival Nová dráma/New Drama 2021 sa uskutoční na jeseň 2021

Z dôvodu súčasnej bezpečnostnej a epidemiologickej situácie sa rozhodol organizátor festivalu Nová dráma/New Drama, Divadelný ústav, presunúť termín konania festivalu z mája 2021 na 11. až 16. októbra 2021. Festival sa bude konať v Bratislave a ak to situácia dovolí, v hlavnom programe predstaví najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy na Slovensku z posledných dvoch výberových období.

Vzhľadom na vývoj pandémie sa Divadelný ústav ako organizátor festivalu Nová dráma/New Drama rozhodol začať pripravovať toto podujatie v jesennom termíne.

„Vývoj súčasnej situácie nám napovedá, že konanie festivalu v štandardnom rozsahu nebude v máji 2021 možné, preto ho chceme presunúť už v takomto časovom predstihu na neskorší termín. Veríme, že sa situácia upokojí do takej miery, že bude možné festival Nová dráma/New Drama zorganizovať čo najbližšie verzii, akú poznáme,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. „Keďže jeho minulý ročník prebehol v alternatívnej forme (Nová dráma/New Drama – alternatíva, 27. – 28. október 2020) bez prehliadky súťažných inscenácií, rozhodli sme sa túto časť festivalu spojiť a tak si diváci budú môcť pozrieť nominované inscenácie z dvoch výberových období.“

Príprava na presun do online prostredia

Situácia, ktorá je v súčasnosti podriadená prevencii voči šíreniu koronavírusu, priniesla so sebou viacero otázok, ktoré sa priamo dotýkajú smerovania festivalu. „Snažíme sa myslieť dopredu a chceme pripraviť program tak, aby bol čo najvariabilnejší a mohli sme ho prípadne operatívne presunúť do online priestoru,“ dopĺňa Vladislava Fekete.

Cieľom festivalu je napríklad zviditeľnenie tvorby slovenských divadiel v oblasti inscenovania novej drámy, prezentácia trendov v súčasnej slovenskej dráme či tendencií pri jej uvádzaní v divadle; úlohou festivalu je tiež podpora autoriek a autorov súčasnej drámy na Slovensku. Festival Nová dráma/New Drama kladie dôraz na spracovanie súčasného textu alebo dramatizácie, ako aj na invenčné, inšpiratívne a hľadačské inscenácie.

Programová sekcia Focus, ktorá je zameraná na prezentáciu divadla a drámy vybranej zahraničnej krajiny, sa v roku 2021 neuskutoční.

Výber divadelných inscenácií do hlavného programu zabezpečuje vybraná dramaturgická rada. „Vzhľadom na skutočnosť, že divadlá sú momentálne zatvorené, sme sa rozhodli predĺžiť dramaturgický výber. Do výberu hlavného programu tak budú zaradené aj inscenácie, ktorých premiéra sa konala v čase od 1. februára 2020 do 30. júna 2021,“ uzatvára Vladislava Fekete.

Aktuálne informácie o festivale budú pravidelne zverejňované na webovej stránke festivalu Nová dráma/New Drama.

Oplatí sa nás sledovať na Facebooku a na Instagrame.

partneri

A
A
A
.