Festival Nová dráma/New Drama 2021 plný noviniek!

Program pre fanúšikov súčasnej drámy, ale aj online pre divadelných odborníkov zo zahraničia

Sedemnásty ročník festivalu súčasnej slovenskej aj svetovej drámy sa bude konať v Bratislave už o dva týždne. Po predchádzajúcom on-line ročníku pôjde o festival, ktorý organizátori pripravujú čo najbližšie k jeho forme spred epidémie. Čo teda Nová dráma/New Drama 2021 so sebou tento rok prinesie?

Festival sa bude konať v polovici októbra, presnejšie 11. – 16. októbra 2021 v bratislavských divadelných priestoroch. Jednotlivý program bude prebiehať v Divadle P. O. Hviezdoslava, Štúdiu 12, Slovenskom národnom divadle, v A4 – priestore nezávislej kultúry či v Divadle LAB (VŠMU).

„Aj počas mesiacov strávených doma a bez priameho kontaktu s kultúrou naživo si, verím, väčšina ľudí uvedomila, aká je (nielen) divadelná kultúra dôležitá. Teším sa, že aj napriek mimoriadne ťažkým podmienkam dokázali divadelníci naštudovať a uviesť desiatky divadelných inscenácií – počas spojených dvoch výberových období dramaturgická rada festivalu videla 146 premiér. Desať z nich uvedieme počas 17. ročníka festivalu,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete.

nova drama new drama

Súťažná inscenácia Netrpezlivosť srdca (Štátne divadlo Košice). Foto: Joseph Marčinský

Festival Nová dráma/New Drama s pútavým sprievodným programom

Prehliadka nominovaných divadelných inscenácií bude, tak ako každý ročník, doplnená aj o sprievodný program. Okrem tradičných podujatí sa návštevníci festivalu môžu tešiť aj na podujatie venované osobnosti slovenského divadla. Sprievodný program:

  • Masterclass s patrónom 17. ročníka festivalu, ktorým je bieloruský dramatik Andrej Kurejčik. Práve Andrej Kurejčik napísal dramatický text s názvom Urazení. Bielo(rusko) – text informuje o prvom mesiaci bieloruskej revolúcie, ktorá v krajine začala v roku 2020. Medzičasom bol inscenovaný v desiatkach krajín, preložený bol aj do slovenského jazyka a Divadelný ústav ho vydal v edícii Vreckovky.
  • Odborné podujatie s názvom Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, ktoré sa bude konať v spolupráci so Slovenským centrom AICT a v partnerstve s LITA.
  • Blaho Uhlár. Hommage – podujatie venované osobnosti slovenského divadla, ktorou je režisér a spoluzakladateľ Divadla STOKA Blaho Uhlár. Pri príležitosti režisérových sedemdesiatych narodenín vystúpia bývalí a súčasní spolupracovníci Blaha Uhlára – herci, hudobníci, dramaturgovia, historici, kritici a teoretici – s ukážkami zo spoločnej tvorby či ponúknu jej reflexiu a spoločné spomienky. 
  • Diskusia s názvom Koronakríza: čo divadlu dala a čo vzala? – o mimoriadne súčasnej téme sa budú rozprávať členovia dramaturgickej rady – Marek Godovič, Elena Knopová, Zuzana Poliščák Šnircová.
  • Trojboj – podujatie, ktoré je pevnou súčasťou festivalu Nová dráma/New Drama a prinesie inscenované čítania finálových textov súťaže autorských dramatických textov DRÁMA 2020.

Online platforma pre divadelných odborníkov zo zahraničia

„Krásnym zvykom počas predpandemických ročníkov festivalu bývali pozvania zahraničných divadelných odborníkov, ktorí prichádzali na festival, sledovali divadelné inscenácie, pričom často práve Nová dráma/New Drama viedla k tomu, že slovenské divadelné súbory smerovali so svojimi inscenáciami do zahraničia.

Nechceli sme, aby o túto možnosť prišli ani v čase, keď je cestovanie zo zahraničia značne obmedzené, preto sme vytvorili neverejnú online platformu pre zahraničných odborníkov na divadlo,“ dopĺňa Vladislava Fekete. Organizátori platformu vytvorili s cieľom prezentovať výnimočné slovenské inscenácie a tvorcov a veria, že aj v tomto náročnom čase bude pre zahraničných odborníkov v oblasti divadla skutočným prínosom.

Výber inscenácií v online platforme bude tiež doplnený o niekoľko najnovších projektov Divadelného ústavu, ako je napríklad projekt GREEN DRĀMA, počas ktorého vznikol ucelený zborník 15 slovenských dramatických textov zameraných na ekológiu a ochranu životného prostredia.

nova drama new drama

Súťažná inscenácia Bezzubatá (Mestské divadlo Žilina). Foto: Robert Tappert

---

Festival Nová dráma/New Drama sa bude konať v Bratislave v čase od 11. do 16. októbra 2021, vstupenky na nominované inscenácie sú v predaji – všetky potrebné informácie, ako aj odkazy na lístky nájdu návštevníci na webovej stránke festivalu.

Vstup na festival bude prebiehať v režime OTP (Očkovaní – Testovaní – Prekonaní), s výnimkou inscenácie Prešovského národného divadla Avery Corman – Júlia Rázusová: Kramerová vs. Kramer (21. storočia) – Amor fati, kam budú mať umožnený vstup len očkovaní diváci (z dôvodu kapacity priestoru).

---

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav, BKIS – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Divadlo P. O. Hviezdoslava

S podporou: podujatie vzniklo s podporou Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Bratislava.

Partneri: Slovenské národné divadlo, Divadelná fakulta VŠMU, Divadlo Lab, Štúdio 12, A4 – priestor súčasnej kultúry, Slovenské centrum AICT, LITA, Lugas – reklamné a darčekové predmety, Artforum, Fusakle

Mediálni partneri: RTVS, Rádio Devín, Pravda, TASR, kød – konkrétne ø divadle, citylife.sk, in.ba

 

Divadelný ústav a Slovenské národné divadlo sú štátnymi príspevkovými organizáciami zriadenými Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Záštitu nad festivalom prebral primátor mesta Bratislava, Matúš Vallo.

---

nova drama new drama

 

Program Nová dráma/New Drama 2021

Nedeľa 10. október - Vstupenky

19.00 | Divadlo P. O. Hviezdoslava | OTP
Štátne divadlo Košice
Stefan Zweig: Netrpezlivosť srdca
Réžia: Júlia Rázusová

 

Pondelok 11. október - Vstupenky

16.00 | A4 – priestor súčasnej kultúry | očkovaní
Prešovské národné divadlo
Avery Corman – Júlia Rázusová: Kramerová vs. Kramer (21. storočia) – Amor fati
Réžia: Júlia Rázusová

 

19.00 | Divadlo P. O. Hviezdoslava | OTP
Slávnostné otvorenie patrónom festivalu Andrejom Kurejčikom

Mestské divadlo Žilina
Miklós Forgács: Bezzubatá
Réžia: Eduard Kudláč

 

Utorok 12. október - Vstupenky

10.00 – 12.30 | Štúdio 12 | OTP
Andrej Kurejčik – masterclass bieloruského dramatika, patróna festivalu

 

17.00 | Štúdio 12 | OTP
Elfriede Jelinek, Franz Schubert: Winterreise/Zimná cesta
Réžia a koncept: Peter Mazalán

 

19.00 | Slovenské národné divadlo – Štúdio | OTP
Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove
Michał Walczak: Pieskovisko
Réžia: Braňo Mazúch

 

Streda 13. október - Vstupenky

16.00 | Divadlo Lab | OTP
Divadlo Pôtoň, Horácke divadlo Jihlava
Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil!
Réžia: Iveta Ditte Jurčová

 

19.00 | Divadlo P. O. Hviezdoslava | OTP
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Andrej Kalinka: Temperamenty
Réžia: Andrej Kalinka

 

Štvrtok 14. október - Vstupenky

13.00 – 16.00 | Štúdio 12 | OTP
Blaho Uhlár. Hommage

 

17.00 | Divadlo P. O. Hviezdoslava | OTP
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Katarína Kucbelová – Peter Palik: Čepiec
Réžia: Peter Palik

 

19.00 | Slovenské národné divadlo – Sála činohry | OTP
Slovenské národné divadlo
Jiří Havelka a kol.: Dnes večer nehráme
Réžia: Jiří Havelka a kol.

 

Piatok 15. október - Vstupenky

10.00 – 13.00 | Štúdio 12 | OTP
Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii
medzinárodná konferencia

 

19.00 | Divadlo P. O. Hviezdoslava | OTP
Slovenské komorné divadlo Martin
Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)
Réžia: Lukáš Brutovský

 

Sobota 16. október - Vstupenky

13.00 – 14.30 | Štúdio 12 | OTP
Koronakríza: čo divadlu dala a čo vzala?
diskusia o súťažných inscenáciách

 

15.00 – 17.00 | Slovenské národné divadlo – Modrý salón | OTP
Trojboj
inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2020

 

19.00 | Štúdio 12 | OTP
Slávnostné ukončenie a odovzdávanie festivalových cien

 

INFORMÁCIE O VSTUPENKÁCH NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE FESTIVALU

A
A
A