Plánované podujatie Akvizícia 23 v Štúdiu 12 počas Noci múzeí a galérií je z priestorových dôvodov zrušené

Milé návštevníčky, milí návštevníci,

plánovaná výstava Akvizícia 23 v Štúdiu 12 a jej komentovaná prehliadka s kurátorom 18. mája 2024 sú z priestorových dôvodov zrušené. 

Aj keď podujatie nebude možné realizovať počas celoslovenskej Noci múzeí a galérií 2024, ako sme plánovali, veríme, že sa s vami stretneme v náhradnom termíne, o ktorom vám dáme včas vedieť. 

Ďakujeme za pochopenie a pozývame vybrať si z pestrej ponuky ďalších kultúrnych inštitúcií, ktoré sa zapájajú do 20. ročníka Noci múzeí a galérií: www.nmag.sk.

 

--------------------------

 

Pôvodná správa zo 7. 5. 2024:

Noc múzeí a galérií opäť zavíta aj do Divadelného ústavu a Štúdia 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Pre návštevníkov a návštevníčky pripravujeme výstavu Akvizícia 23 a jej komentovanú prehliadku s kurátorom scénografických zbierok v Divadelnom ústave a scénickým výtvarníkom Miroslavom Daubravom. 


Výstava Akvizícia 23 prezentuje získané zbierkové predmety zo súkromných archívov divadelných osobností a z archívov rôznych divadiel. 

Múzeum Divadelného ústavu si pre tohtoročné podujatie Noc múzeí a galérií pripravilo výstavu s názvom Akvizícia 23. Ide o výberovú prezentáciu originálnych zbierkových predmetov získaných múzeom v minulom roku, kedy sa mu podarilo realizovať niekoľko veľkých nákupov a darov. Získalo zbierkové predmety ako z pracovných archívov kľúčových osobností slovenského profesionálneho divadla s výrazným presahom do zahraničia, tak aj priamo z divadiel.  

Návštevníci výstavy budú mať možnosť pozrieť si doteraz nikdy nevystavené kostýmy, návrhy, ocenenia či model scény. Pôjde napríklad o koncertný frak operného speváka Petra Dvorského. Kostým vojenskej uniformy Andyho Hryca a jeho legendárnej postavy Majora „Terazkyho“ z televízneho seriálu Černí baroni. Či o divadelné kostýmy získané z viacerých slovenských divadiel, ktorých autormi sú najvýznamnejšie osobnosti slovenskej kostýmovej tvorby ako napríklad Ľudmila Várossová, Alexandra Grusková, Marija Havran, Simona Vachálková, Peter Čanecký alebo Ján Kocman. Rozdielne rukopisy tvorkýň a tvorcov prezentovaných kostýmov tvoria pestrú a obsažnú koláž. Niektoré z nich získali divadelné ocenenie sezóny DOSKY. Návštevníci si taktiež budú mať možnosť pozrieť scénické návrhy a model scény od dvoch významných scénických výtvarníkov Jána Zavarského a Vladimíra Suchánka.


Komentovaná prehliadka výstavy s Miroslavom Daubravom sa uskutoční o 17.00 hod. a o 20.00 hod.

Vstupné: 5 eur (vstupenka platí aj pre podujatia Noci múzeí a galérií v iných inštitúciách)

 

A
A
A
.