Noc divadiel 2020

Divadelný ústav pozýva divadelníkov, divadlá a kultúrne priestory na 11. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu Noc divadiel 2020, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. novembra 2020. Noc divadiel je európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po celú noc.

Divadelný ústav zabezpečí strešnú koordináciu a propagáciu podujatia prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a mediálnych partnerov, ako aj tlačové materiály vrátane ich distribúcie.

Svoj záujem zúčastniť sa na Noci divadiel 2020 na Slovensku môžete potvrdiť na e-mailovej adrese dusan.poliscak@theatre.sk najneskôr do 15. septembra 2020. Prípravné a koordinačné stretnutie sa tradične koná v septembri v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Vzhľadom na aktuálnu situáciu tento rok uvažujeme aj o vynechaní koordinačného stretnutia a vaše otázky môžete priebežne posielať emailom. O definitívne zaslanie podkladov a programu vás prosíme do konca septembra 2020.

Radi by sme upozornili na tri najdôležitejšie atribúty, ktoré charakterizujú Noc divadiel: otvorenosť (ako potreba zo strany divadiel), interakcia (ako prvok hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (ako schopnosť vytvárať siete medzi verejnosťou, divadlami, inštitúciami a mestami). Iniciátorom projektu Noc divadiel je chorvátska Noć kazališta. Stovky európskych divadiel sa počas jednej noci spoja a ponúknu divákom netradičné divadelné zážitky.

Myslíme si, že Noc divadiel je výnimočnou príležitosťou zviditeľniť vaše aktivity, ako aj možnosťou nadviazať či upevniť spoluprácu s kolegami z iných divadiel a kultúrnych inštitúcií a posilniť vzťah s publikom.

Tešíme sa na spoluprácu!

A
A
A