Navždy nás opustila teatrologička a pedagogička Zuzana Bakošová Hlavenková

Zuzana Bakošová Hlavenková
(28. 6. 1947 – 28. 10. 2019)

V pondelok 28. 10. 2019 nás vo veku 72 rokov navždy opustila teatrologička a pedagogička Zuzana Bakošová Hlavenková. Posledná rozlúčka sa bude konať v pondelok 4. novembra 2019 o 14.45 hod. v obradnej sieni krematória v Bratislave.

Prof. PhDr. Zuzana Bakošová Hlavenková, PhD. pôsobila na Katedre divadelných štúdií – Teória a kritika divadelného umenia Divadelnej fakulty VŠMU, kde prednášala dejiny herectva, metódy a techniky hereckého umenia a aktuálne tendencie súčasného činoherného divadla a jeho premeny doma aj vo svete. Venovala sa výskumu súčasného divadla a hereckých metód v priereze dejín divadla so zameraním na herecké metódy a techniky 20. storočia vo svete aj na Slovensku.

Študovala na DF VŠMU v Bratislave odbor divadelná veda (1965 – 1970), pracovala v Kabinete divadla a filmu SAV a neskôr v Umenovednom ústave SAV (1970 – 1978) a v Divadelnom ústave v Bratislave (1978 – 1991). Od roku 1991 pôsobila na DF VŠMU, najskôr ako docentka (1993), neskôr profesorka (2003), prodekanka DF VŠMU (1992 – 1998), vedúca Katedry divadelných štúdií (2010 – 2013).

Je autorkou publikácií Pantomíma v súvislostiach histórie a súčasnosti (1978), Od teórií a techník k tvorivosti v herectve (1980), Čas činohry (1990), Zita Furková – Smiech a plač alebo Stopy v prachu hereckých dní (1999), Kolotoč herectva – Divadlo ASTORKA Korzo ’90 1990 – 2000 (2001), Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci (2010, 2012). Je tiež autorkou a zostavovateľkou zborníka Divadlo a intermedialita (2012), autorkou elektronickej publikácie Herec v XX. storočí pre Virtuálnu Univerzitu Divadelného umenia (2006) a spoluautorkou množstva zborníkov z oblasti inscenačného umenia na Slovensku.

Publikovala aj v zahraničí, prispela do zahraničných zborníkov Don Juan and Faust in the XX. century (Praha, 1991), Člověk v divadle, divadlo v člověku (Brno, 1997), L´Europe et son combat pour la Liberté (Paríž, 1996), Modern Theatre in different Cultures (Varšava, 1997), Teatry narodowe – tradycja i wspólczesnosč (Tešín, 2003), Collective Creation (Montreál, 2007), Commedia dell´Arte v Divadle na provázku (Brno, 2012), Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (Brno, 2013), Am a Ea (JAMU, Brno, 2015).

Česť jej pamiatke!

ZBH

 

A
A
A
.