Uchádzajte sa o prostriedky Medzinárodného vyšehradského fondu určené pre strategické konferencie

Medzinárodný vyšehradský fond - strategické konferencie

V rámci projektových aktivít Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) sa financujú okrem spoločných V4 projektov v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania a výmenných pobytov, aj strategické konferencie V4. V rámci kapitoly Visegrad Strategic Conferences pre kalendárny rok 2024 je teda otvorená možnosť požiadať o využitie časti prostriedkov MVF na prípravu a organizovanie konferencie so strategickým významom s ohľadom na prínos pre všetky členské krajiny V4. 

  • Čo je potrebné splniť?

Základnou podmienkou je, že organizátor nemôže byť subjektom štátnej správy. Prijímateľ finančných prostriedkov z MVF musí byť žiadateľom z mimovládneho sektora alebo akademickej sféry. 

  • Dajte o plánovanej konferencii vedieť Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Použitie uvedenej rozpočtovej položky podlieha priamemu rozhodnutiu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V prípade, ak plánujete nejakú aktivitu/konferenciu, ktorá by spĺňala vyššie uvedené parametre, dajte o nej Ministerstvu zahraničných vecí vedieť najneskôr do 19.2.2024 e-mailom na adresu jana.matzenauerova@mzv.sk, v kópii gabriel.szoke@mzv.sk.

 

 

 

 

 

 

 

A
A
A
.